Náboženství: Buddhismus IV. díl

Napsala | 09.03.2011

Buddha Park]Nirvána je také bodem, kterého by chtěl dosáhnout každý buddhista. Buddha i přesto, že sám nirvány dosáhl, neučil své studenty, jak jej dosáhnout okamžitě, protože věřil a byl přesvědčen o tom, že ne každý je na tuto cestu vysvobození připraven.

Ve spoustě buddhistických textů můžeme najít různé návody, jak být šťastný v tomto životě, co dělat pro to, abychom se příště lépe narodili, jak se chovat správně v manželství a k partnerům, jak zachovat opravdové přátele, jak být bohatý a jiné.

Jak dosáhnout nirvány a tedy i vysvobození, Buddha formuloval v ušlechtilé osmidílné stezce. Ušlechtilá osmidílná stezka obsahuje pár správných P, jsou jimi: pravé pochopení, pravé myšlení, pravou řeč, pravé jednání, pravý život, pravé úsilí, pravou sati a pravé soustředění.

Stezka má pomoci lidem ke vstoupení do proudu, návratu, k nenávratu či ke stavu vysvobozeného, a to vše podle stupně uskutečnění. Pokud jste stoupili do proudu, nacházíte se na cestě k vysvobození a jste v bezpečí před zrozením ve světech, které jsou pod lidskou úrovní existence, jsou to světy neustálého utrpení.

Stát se probuzeným, zažít nirvánu, k tomu se muselo přijmout podmínek mnicha, který se musel stejně jako Buddha vzdát vztahů a majetku. Lidé, kteří však byli vázáni na rodinu či majetek, mohli i tak studovat a učit se buddhismu, protože i tím se duchovně vzdělávali, vstoupili do proudu a mohli si být jisti, že v příštích životech svého vysvobození dosáhnou.

Osmidílná stezka také tvoří tzv. Čtyři vznešené pravdy:

  1. Existuje utrpení
  2. Existuje příčina utrpení
  3. Utrpení je možné ukončit
  4. Existuje cesta vedoucí k zániku utrpení (Ušlechtilá osmidílná stezka)

Buddha také stanovil pravidla pro všechny své stoupence:

  1. Nezabíjet a nezraňovat živé bytosti (od lidí až po nejmenší hmyz)
  2. Nekrást
  3. Zdržet se nesprávného sexuálního chování
  4. Nelhat a nepomlouvat
  5. Zdržet se zneužívání omamných prostředků

Nepřehlédněte: Budhismus

Autor obrázku: ManiPad
SMS Věštba
SMS Výklad / banner

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.