Síla slov aneb jak se změnit k lepšímu

ZlobaNávodů a rad je mnoho, ale doporučil bych začít třeba se slovem. Se slovy, které vyslovujete. Prostě a jednoduše si všímejte negativních slov, které z vás vylézají. Některé říkáte častěji a automaticky. Pokud jde o nadávky, tak i mezi nimi máte určitě slova vyvolená.

Nebudu zde jmenovat všechna negativní slova, které člověk používá, ale alespoň dvě uvedu :
Debil a magor. Pokud z vás vylézají tyto nadávky, tak jste člověkem, který vyjadřuje těmito slovy své pohrdání. Nejen nad druhými, ale i nad sebou. Měli by jste přestat tyto slova používat. Tím uděláte první krok k nápravě svého duchovního image.

Pokud se vám podaří většinu urážlivých slov odstranit ze svého slovníku a nahradit je slovy jemnějšími, tak tím uvolníte podstatnou část místečka ve vaší mysli a špatná slova budou časem nahrazena slovy dobra.

Člověka totiž znečišťuje to, co vychází z jeho úst – slovo. Vzhledem k těm, kdo naše slova poslouchají, by jsme si měli uvědomit, proč zlá slova říkáme a zda jsou vůbec vyjádřením toho, co si myslíme.

Negativní slova jsou nositelem zla a špatné energie. Vypovídají o psychickém stavu člověka. Tyto slova v nás zůstávají po dlouhou dobu a vážou na sebe podobnou energii. Jakou, to si můžete domyslet.

Jestliže přestanete špatná slova postupně vyslovovat, tak se dostaví pozitivní efekt. Nadávky vám budou znít jinak a jaksi cize. Uslyšíte je z úst druhých lidí a pochopíte, co o člověku vypovídají. Tón negativních slov vám bude připadat falešný.

Samozřejmě každý člověk si zanadává a uleví slovem, ale když už se tak stane, měli by jste si vybírat slova mírnější a místa, kde vás nikdo neslyší. Nelze totiž žít bez občasného zanadávání si, je to přirozené. Avšak všeho s mírou a bez pocitu nadměrného hněvu. Kontrolujte se.

Často se vám stane, že převezmete nějaké slovo od jiného člověka a ono ve vás zůstane. Následně jej začnete vyslovovat, aniž si uvědomujete, že jste je předtím neříkali (vzpomínám, jak se ujalo slovo „vole“). S někým sdílíte čas, přátelství nebo život a nevědomky přebíráte jeho slova. Pokud jde o slova pozitivní, je vše v pořádku. Pokud přebíráte slova negativní, všimněte si toho a jednejte včas.

Je dobré si poslechnout sám sebe. Přezkoumejte svůj slovník a zamyslete se nad ním. A rodiče zvlášť. Děti se učí rychle. Zkuste s kontrolou svých negativní slov začít a vyberte si nejdříve slovo, které říkáte nejčastěji. Odstraňte jej. A tak pokračujte dále. Uvidíte, že se vám pak bude lépe dýchat i žít. Když se vám začne dařit měnit slovník, tak pokračujte s myšlenkami. Ale o nich až příště.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner