Jak se stát emocionálně svobodný

Socha svobodyPři rozlišování emocí je důležité vzít v úvahu fakt, že každá s nich má dva náboje a to plus a mínus. Tedy jin a jang. Zvládnutí obou těchto stavů se řeší jedním a to živlovým obrazem. Například pocit pýchy dáme do stejného pytle s pocitem méněcennosti.

Důležité je osvojit si následující přístup sám k sobě a vzdát se manipulací s druhými lidmi a také přestat obviňovat okolí z toho, jak se cítíme a plně si tak uvědomit, že za své pocity odpovídáme v první řadě my.

Měli bychom se vzdát hraných emocí a dokázat přijmout fakt, že o emočních situacích, do kterých se dostáváme, rozhodujeme my a ne nikdo jiný a to je velmi obtížné si uvědomit. Jde o velkou dávku soustředění a pokory.

Důležité také je naučit se rozlišovat své emoce a jednotlivé emocionální stavy od sebe odlišovat a dokázat je přiradit k jedné z pěti základních emocí. Pomáhá i představa pomyslného pytle s emocemi, kam si jednotlivé pocity a stavy ukládáme.

Musíme se také naučit sebeovládání a překonávání vlastních emocí. Člověk se už v tomto procesu dokáže koncentrovat a vstřebávat prožitky. Ty bychom měli zpracovávat v klidu a uzavření sama do sebe. V jeden okamžik totiž nemůže současně existovat více než jedna emoce, kterou prožíváme. Například nemůžeme tedy cítit bolest ani radost současně.

Důležité je umět ovládnout emoce a pocity tak, jak přicházejí. Nezkoumat jejich příčinu, nerozebírat je stále dokola a neobviňovat z nich sebe ani druhé. Zkrátka je jen přijmout. Tím jsme schopni doplnit živlové prvky, které nám schází.

Až dosáhneme vlastní citové rovnováhy, vracíme se znovu do života, prožíváme situace i vztahy vyrovnáni. Tato fáze je velmi náročná a budeme se setkávat s lidmi i situacemi, které v nás vyvolávají staré emoce a mohou nás dostávat do těch pocitů, co dříve. Pravidelným cvičením vizualizace si však můžeme vytvořit dostatečnou myšlenkovou sebeobranu a dokážeme odrazit všechny emocionální útoky.

Pokud změníme své vlastní emoce, máme tu moc měnit také svět kolem sebe.

Musíme se dostatečně snažit potlačit pocity, které negativně ovlivňují náš život, a naopak potřebujeme posílit ty, které k životu potřebujeme, ale nedostává se nám jich. Naším cílem by mělo být vrátit do organismu vyváženost a to jak emoční tak psychickou, která se potom odráží na našem zdraví.

Často je však těžké odhadnout, která emoce nám prospívá, a která nám škodí. Se svými pocity se velmi rychle sžíváme a pod jejich vlivem se mění naše chování a za chvíli je tak přijmeme za vlastní. Prvním a zásadním krokem k vyladění našich emocí je, abychom si je v první řadě uvědomili a dokázali ji odhalit a přiznat si, že nám nedělá dobře a chceme ji změnit. To je první a zároveň také nejtěžší krok na cestě k vyrovnanosti.

Důležité také je naučit se trpělivosti a zejména ze začátku je jasné, že nám to moc nepůjde a negativní emoce nás mohou přepadávat i několikrát denně.

Je proto vhodné si osvojit vizualizační techniky, které byly rozepsány už dříve ke každé emoci zvlášť. Ty bychom se měli naučit využívat kdekoliv a kdykoliv. Jde jen o to začít používat svou představivost a věnovat jí čas.

Každá emoce je spojena s nějakým symbolem a s jedním z pěti orgánových okruhů. Tyto symboly naše pocity překonávají.

Vše jsme si dopodrobna popsali v dříve předešlých článcích, které byly věnovány jednotlivým emocím, které ve svých životech prožíváme každý den.

Například země určuje břehy tekoucí řece, tato vizualizace působí proti úzkosti a strachu.

Další vizualizací je voda, která hasí oheň a krotí ho. Tuto vizualizaci používáme proti pýše a přílišné euforii.

Oheň, který ve své výhni roztaví špičku meče, používáme proti smutku.

Kus kovu, který si poradí se dřevem, například pila a sekyra, nebo který protíná kmen stromu, ořezává větve, kosí trávu, tak tuto vizualizaci používáme proti vzteku, závisti a vnitřnímu neklidu.

Abychom mohli bezpečně používat techniku umění emocí, musíme se zřeknout vlastních manipulací s druhými lidmi a ne používat tuto techniku jako útočnou nebo agresivní. Umění emocí je jistou formou naší sebeobrany vůči okolnímu světu a jeho manipulacím.

Jde o to vytrvat a naučit se tyto techniky správně používat. Umět si je vybavit v klidu i ve vypjatých situacích. Být pánem těchto situací a nepodléhat emocím. Nenechat se jimi ovládat.

Vše samozřejmě nepůjde hned, musíme být houževnatí a umět se přizpůsobit sami sobě a netlačit na sebe a nebýt na sebe naštvaní, když nám hned tyto techniky nepůjdou, nebo když občas podlehneme nějaké emoci.

Emoce jsou dobré, ale musíme se je naučit rozpoznávat, správně pojmenovávat a ovládat.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner