Vztek a jak ho umět ovládnout?

VztekKaždému z nás je tento pocit a emoce dobře známý. Vztek. Zlost a agrese. Tato emoce se řadí, ač to málokdo ví, do okruhu jater. V normální míře jsou naším hnacím motorem, který nám brání v životní strnulosti a nutí nás k činům. Avšak nadbytek těchto emocí v nás plodí vnitřní napětí a nenávist, která je často namířena proti okolí a často také proti nám samotným.

Hlavním orgánem vzteku jsou játra. Pojí se s nimi zrak a archetypem této emoce je vítr. Charakteristickou barvou je zelená. Je to barva živého, mladého a bujícího výhonku stromu, který právě raší ze země.

Pocity agrese nejčastěji prožíváme, když jsme naštvaní a plánujeme pomstu, když závidíme nebo žárlíme. Agresi můžeme pociťovat, pokud příliš vzhlížíme sami k sobě, neustále kritizujeme, prosazujeme své ego na úkor druhých a kontrolujeme, jak vypadáme před ostatními.

K agresi také patří řada snů. Pokud cítíme agresi, zdá se nám často o hádkách, bitkách, násilí a válkách. Také se nám může zdát o sexu a nahotě i o trávě, lesu a dřevu.

Nejčastějším zvukovým projevem agrese je křik nebo řev. Vnitřní agresi pomáhá většinou překonat prvek kovu, třeba pila, která přeřízne dřevo. Kov je symbolem lidské vůle.

Agresivita může být slovní, mimoverbální i fyzická. Pokud je používaná ve vhodné míře a ve správnou chvíli je vlastně zdravá. Nutí nás nestát na místě, ale něco dělat, dokázat se hájit a rvát se s nastalými situacemi, které život přináší. Také nás nutí čelit stresu a dokázat se posunout dál.

Nejhorší věc, kterou můžeme provést sami sobě je dusit vztek v sobě. On se v nás totiž kupí a sžírá a rozkládá nás zevnitř. Jednou se tak dokáže obrátit proti nám. Výsledkem je často velká řada zdravotních komplikací. Mohou to být problémy se zuby, zrakem, oslabení solar plexus, autoimunitní onemocnění nebo agresivní množení zhoubných buněk.

Vztek a agresi je tedy nutné se naučit ventilovat. Pokud potřebujete překonat vztek, pomáhá k tomu i vizuální cvičení.

Začneme tím, že budete pozorovat své emoce v průběhu dne. Zapisujte si každý okamžik, kdy začnete pociťovat vztek. Důležité je si poznačit, kdo nebo co bylo tím spouštěčem a jak se vaše agrese projeví.

Vybavte si tyto situace a za víčky si představte, jak sekyrou rozsekáváte větve stromu, nůžkami stříháte keře nebo si klestíte cestu ven na čerstvý vzduch. Je důležité umět si představit obrovské fyzické úsilí, které při tom vynakládáte.

Důležité také je toto cvičení provádět kdykoliv a kdekoliv, když nás přepadne vztek a jsme napjatí. Také ve chvílích, kdy jsme nervózní, že nás pozorují cizí lidé, můžeme začít s těmito vizualizacemi. Emoce vzteku brzy zmizí. Ze svého těla ji vyprovoďte hlubokým nádechem a výdechem, při kterém pocítíte úlevu.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner