Emoce podle pěti elementů

EmoceKaždý z nás prožívá emoce jinak. Naše emocionalita je pomyslný namíchaný koktejl z pěti základních prvků, kterými jsou oheň – radost, kov – smutek, země – starost, dřevo – agrese, voda – strach. S povahou se člověk už rodí.

Vliv má samozřejmě genetická výbava, povaha našich rodičů, ale také prostředí a doba, do které se narodíme, a ve které vyrůstáme. První zkušenosti se světem v nás vytváří emocionální náboje, které si člověk po zbytek svého života pamatuje.

Ten, kdo se narodil v časném létě za slunečného dne, bude v sobě nosit oheň a bude se umět radovat. Narození v pozdním létě, kdy vše dozrává a země nosí své dary, budou v sobě kus této země mít. Budou to lidé starostliví a ponesou na bedrech tíhu celého světa.

Lidé narození na podzim, kdy nebe bývá šedivé a příroda se chystá ke spánku, budou mít v sobě ukrytý kov a často budou podléhat melancholii a smutku.

Lidé narození v třeskuté zimě, jejímž prvkem je voda, v sobě mají hluboký oceán, který v sobě skrývá svá tajemství, ale také úzkost.

Lidé narození na jaře, kdy se příroda ukazuje v plné síle, budou mít v sobě ukrytý prvek dřeva a budou draví a agresivní.

Umění emocí je v podstatě doplnění živlů, které nám scházejí a zkrotit v nás živly, které převládají. Tím se náš vnitřní emoční náboj dostane do rovnováhy.

Umění emocí se skládá z několika fází a těmi je potřeba si projít důkladně a postupně. Nevynechávat a nepřeskakovat.

Každá emoce má dva náboje, plus a mínus, tedy jin a jang. Zvládnutí těchto obou stavů se bude řešit jedním a tímtéž živlovým obrazem. Například si vytvoříme pomyslný pytel a do toho budeme dávat vlastní pocit pýchy a také jeho opak, tedy pocit, že nejsme dost dobří.

Osvit emocí

První umění emocí je osvojit si přístup sám k sobě a vzdát se manipulací s druhými lidmi a přestat obviňovat okolí z toho, jak se cítíme a plně si uvědomit, že za své pocity jsme zodpovědní pouze my.

Musíme se vzdát hraných emocí a dokázat přijmout fakt, že o emočních situacích, do kterých se dostáváme, rozhodujeme my a nikdo jiný. Je to však velmi obtížné a vyžaduje to velkou dávku soustředění a pokory.

Rozlišování emocí

Druhé umění emocí je schopnost rozlišovat své emoce. Jednotlivé emocionální stavy od sebe odlišíme a dokážeme je přiradit k jedné z pěti základních emocí dle elementů. Těchto pět emocí si představíme jako pomyslné pytle, do nichž jednotlivé emoční situace a stavy uložíme.

Překonání vlastních emocí

Třetí umění emocí spočívá v sebeovládání a překonávání vlastních emocí. Dokážeme se už koncentrovat a tato schopnost je nezbytná. Vstřebávat a zpracovávat prožitky bychom měli v klidu a uzavření sama do sebe. V jednom okamžiku může existovat pouze jedna ze základních emocí a nikdy ne dvě. Nemůžeme cítit radost a bolest současně nebo jistotu a strach.

Třetím umění emocí je schopnost ovládnout pocity tak, jak přicházejí. Nezkoumat jejich příčinu a nerozebírat je stále dokola, neobviňovat z nich sebe ani druhé a jen je přijmout. Tím jsme schopni doplnit prvky živlů, které nám schází.

Staré emoce

Čtvrté umění emocí přichází v okamžiku, kdy jsme schopni dosáhnout vlastní citové rovnováhy. Je to chvíle, kdy se znovu vracíme do života a prožíváme ty samé situace a vztahy. Vše se zdá být stejné, ale přece je něco jiné. A jste to vy sami, uvnitř vás.

Jste vyrovnaní, ale přece je tato fáze velmi náročná, protože se budete setkávat se situacemi a lidmi, kteří ve vás budou vyvolávat staré emoce a budou vás dostávat do stejných pocitů jako dříve. Pravidelným cvičením a vizualizacemi si však dokážete vytvořit vlastní myšlenkovou sebeobranu a dokážete tak odrazit všechny útoky ze strany ostatních.

Tato technika z vás udělá vyrovnanější osobnosti a uvidíte sami, že možná i okolí bude podrážděno, pokud nebudete reagovat tak, jak je zvyklé, a budete se odchylovat.

Až se naučíme zvládat své emoce, naučíme se také ovládat svůj život. Zvládnout emoce znamená obstát v mezilidských vztazích a pochopit manipulační techniky svého okolí a dokázat jim včas zamezit.

Pět hlavních emocí nás doprovází celý život. Je to hněv, agrese, smutek, radost a strach.

Takový smutek je pocit psychického propadu, nejvíce ho můžeme cítit uvnitř hrudi. Svírá nám hrdlo, sedí na plicích. Pokud ho silně prožíváme, nazýváme ho trýzní. Dalším typem smutku je soustrast, tedy soucit se smutkem jiného člověka.

Smutek, ač to někoho možná překvapí, je sám o sobě kladná emoce. Slouží k odpouštění starých citových vazeb. Kdykoliv tedy pocítíme silný smutek nad nějakou událostí, je na čase, abychom si uvědomili, že tento incident nebo vztah nechceme déle prodlužovat. Naše tělo nám smutkem chce něco naznačit, a proto bychom ho měli poslechnout. Vyplakat se a nechat odejít, co nás bolí.

Smutek je emocí, která vládne okruhu plic. Sem také spadá lidské svědomí a pocit, že nás něco tíží. Schopnost přiznat sám sobě vinu a začít svobodně opět dýchat. A tak to má být a je to v pořádku. Permanentní pocit smutku nebo sebeobviňování však má patologický charakter. Člověk se sebou nechá snadno manipulovat a má tendence napravovat situace, které nezavinil. Tím přichází o zdravou energii. Z hlediska celostní medicíny může mít takový člověk také brzy problémy s respiračním ústrojím a může trpět častými záněty, astmatem i ekzémy.

Ke smutkům však patří také sny, které se nám ve spánku zdají. Pokud zažíváme smutné období, často se nám může zdát o létání, ptácích a létajících předmětech nebo o horách, či pohřbech a o kovových nástrojích.

Pokud trpíte pocitem viny a nedůvěrou v sebe sama, jistě trpíte frázemi typu „nejsem dost dobrý“ nebo „je to moje vina či chyba“ a „to nezvládnu a nedokážu“.

Pokud je vám něco z toho podobné, zkuste tzv. cílené detoxikace, které jsou zamřené na plicní okruh a emoce strachu. Trénujte také vizualizační cvičení.

Zkuste své emoce pozorovat během celého dne a zapište si všechny pocity smutku, které vás přepadnou, a pokuste se definovat jeho příčinu.

Poté zavřete oči a představte si obraz rozžhaveného železa v ohni. Zkuste vnímat jeho sílu a energii. Snažte se udržet tento obraz v hlavě co nejdéle.

Pokaždé, když pocítíte smutek, si představte toto rozžhavené železo a vizualizujte si tuto scénu a dýchejte při tom hluboce tak dlouho, dokud neucítíte, že je smutek roztaven.

Oheň symbolizuje radost a štěstí a kov smutek, lítost a bolest. Když si představíte rozžhavené železo, ucítíte, jak vás smutek pomalu opouští.

Zkuste své emoce pozorovat během celého dne a zapište si všechny pocity smutku, které vás přepadnou, a pokuste se definovat jeho příčinu.

Poté zavřete oči a představte si obraz rozžhaveného železa v ohni. Zkuste vnímat jeho sílu a energii. Snažte se udržet tento obraz v hlavě co nejdéle.

Pokaždé, když pocítíte smutek, si představte toto rozžhavené železo a vizualizujte si tuto scénu a dýchejte při tom hluboce tak dlouho, dokud neucítíte, že je smutek roztaven.

Oheň symbolizuje radost a štěstí a kov smutek, lítost a bolest. Když si představíte rozžhavené železo, ucítíte, jak vás smutek pomalu opouští.

Ovládat své emoce je proces, který se učíme už odmalička a mnohdy se jej učíme až do své smrti. Není to jednoduchá záležitost a chce to opravdu hodně trpělivosti a koncentraci. Právě tyto vlastnosti mnoho lidí postrádá. Proto je důležité se koncentraci naučit.

Většinou jsou naše životy pěkný chaos a stereotyp. Jedno velké kolečko, které se točí stále dokola a my to musíme zvládnout a fungovat. Máme čas všechno zvládat, stíhat, organizovat, ale nemáme čas vypnout. Starosti nás pohltí a mnohdy už ani v posteli nedokážeme odpočívat a na nic nemyslet.

Stěží se v takovém shonu najde chvilka na tzv. nicnedělání, chvilka, kdy si můžete v klidu lenošit a přemýšlet nad pěknými a milými věcmi.

V takové době by nám mohly velmi pomoci i cílené detoxikace. Ty dokážou zničit toxiny a zkrotit emoce. Očista nervového systému patří k základním opěrným bodům.

Důležitým tématem je také odblokování starých traumat. Spoustu špatného si s sebou totiž neseme už od dětství.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner