Radost

RadostDo čínského pentagramu emocí patří jistě jako další emoce radost. S radostí se pojí láska. Emoce, která umí zahřát i popálit, hojit a způsobovat bolest. Způsobuje nám pocit naplnění, ale také úplného prázdna.

Prožívání radosti je emoce, po které prahne každý člověk. Jde o nejdůležitější motivační emoci, která nás dokáže vést k našim cílům. Proto je také tato emoce umístěna na samotném vrcholu čínského pentagramu.

Radost je emocí srdce. Jen emočně vyvážený člověk může zažít slastný pocit, kdy se ocitne zcela v harmonii. Pokud je v životě málo radosti, celý srdeční okruh strádá. Pokud je radost příliš silná až euforická, je srdce nadměrně zatížené a příliš vyčerpáváno.
Nejčastěji se s radostí setkáváme, když jsme zamilovaní. Těšíme se na každé setkání s naším objektem lásky, na každou vyměněnou zprávu, email, sms. Potěší nás maličkosti. Toto období zamilovanosti prožíváme euforicky.

Radost také máme, pokud nad někým zvítězíme. Někdy i nad sebou samým.

Radost máme, když se těšíme a toužíme po něčem, o čem víme, že to dostaneme. Radost je, když se od srdce zasmějeme. Radost pociťujeme, když zažíváme vášeň a dobrodružství. Bohužel sem často spadá i nevěra. I nevěra v některých z nás vyvolává radost.
K radosti, jako ke každé emoci, se váže i řada snů. Může se vám zdát o slunci nebo o ohni. Také o smrti své nebo o smrti někoho jiného. Často se zdávají sny i o lidech zemřelých. Ve snech se může zobrazovat i srdce a krev. Velké množství snů je doprovázeno i citovým prožitkem.

Sídlem emocí je srdce a archetypem radosti je oheň a Slunce. Barvou radosti je červená, rudá. Člověk, který má velmi výraznou emocionalitu, prožívá radostné chvíle spontánně. Lehce se také dojme. Příliš silné prožívání radosti však zatěžuje srdce. Je tedy důležité pracovat na této emoci a dopracovat se k pocitu ničím neumocněné radosti. Nebýt při ní hysterický a nadměrně euforický. Člověk, který rychle vzplane, také rychle vyhoří a tomu je třeba se vyhýbat.

Nadměrný oheň v našem nitru dokáže s přehledem uhasit voda. Prvek vody se váže k pocitu strachu. Není to nikdo jiný než strach, kdo umí ztlumit naši radost. Pro umírnění radosti můžeme použít i vizualizační cvičení.

Během dne pozorujte své emoce a zapište si situace, kdy jste se cítili být šťastní. Co vám udělalo ten den radost a kdo? Jak jste reagovali a bušilo vám příliš srdce?
Pokud prožíváte silnou euforickou radost, představte si za víčky silný oheň, který je hašen vodou. Silný žár ohně hasí osvěžující voda. V mysli pomozte uhasit hořící dům. Oheň nikdy neuhaste docela, jen se ho snažte umírnit a vraťte ho tam, kde má být a neškodí. Jen aby příjemně hřál, v krbu nebo ohništi.

Pokud budete takto trénovat svou vizualizaci, mělo by následovat uvolnění a hřejivý pocit spokojenosti.

Opakem radosti je smutek. To je pocit, se kterým se už setkal párkrát v životě každý z nás. Smutek je emocí, která je silně provázaná s činností plic a tlustého střeva.

Smutek se dá také překonat pozitivní emocí. Smutek překoná obyčejná radost a štěstí. A pokud radost a štěstí zrovna neprožíváte, jednoduše si je přivolejte a to představením si v mysli několik symbolů.

Může jít o oheň, který si představíme v srdci, nebo o požár, oheň v ohništi. Cokoliv. Radost si vykouzlíme i tím, že si představíme slunce nebo poklad.
Představa teplého bijícího srdce také přináší radost. Představme si perly a drahokamy nebo zlato.

Když vás bude sužovat smutek, představte si tyto symboly. Nezapomeňte si je také spojit s některým ze symbolů smutku. Například kov se taví v ohni, slzy se mění v perly a rtuť se mění ve zlato. Tak budete překonávat smutek a naopak vpustíte do svého života radost.

Pokud jste smutní, zavřete oči a vybavujte si symboly a zážitky, které se k nim vážou. Hlavní roli vždy musí hrát oheň, vášeň a hřejivé zlato. Představte si je v souvislosti s čímkoliv, co dokáže smutek přeměnit v radost. Zkuste si třeba představit jasný a slunečný letní den. Sluneční paprsky, které vám prozáří víčka. Zalijte se oranžovou nebo žlutou barvou a jejich teplem, které vám dávají, když vás pohladí.

Radujme se z maličkostí. Snažme se být více optimističtí, i když to jde často jen velmi těžko. Musíme se snažit nepropadat chmurným náladám ve chmurných dnech. Nezapomínejme na to, že vždy může být lépe a také bude. Zákon změny funguje.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner