Výklad karet

[inline:vyklad-karet.jpg=Výklad karet]Dnešní moderní člověk se stále více neobejde bez nasměrovaní správné cesty. Moderní způsob života a spěch spojený se stresem nás směřuje často k tomu, abychom jednali nesprávně, či chybovali zkratově. Je správné pomáhat a varovat před úskalím všedních i nevšedních dnů.

Právě od tohoto pramení výklad karet. V dnešní době stále populárnější. Nezapomínejte na to, že již naši panovníci chodili pro radu ke kartářkám nebo k věštkyním.

V dnešní uspěchané době se stále více a více manželek dotazuje: "Kde byl můj manžel a s kým." Je to proto, že dnešní uspěchaný život nám nedovoluje spolu mluvit více o citech, či pocitech.

Jak to funguje při výkladu

Pro výklad z tarotových karet jsou karty náhodně vybírány ze sady a seřazeny. Používáme tarot od slavného A. Crowleye, již Rudolf II. a E. Kelly ho používaly. Důležité je, aby s vámi karty mluvily. Každá tarotová karta má určitý základní význam, který závisí na pořadí karty při výkladu.

Význam karet může být využíván při výkladu z karet jako základ pro meditaci či hlubší poznávání sebe sama. Tarotové karty lze také vykládat ve vztahu k dalším mystickým naukám, jako např. astrologii.

Výklad tarotových karet a jejich pořadí lze zkoumat několika způsoby, které představují určitou analogii vlastního duševního vývoje. Každá kartářka, má svůj osvědčený styl, nejběžnější je používán Strom života.

Důležitý je kontakt s lidmi, pokud nemůžeme být u vás, je důležité slyšet váš hlas, proto postačí i telefonát. Na karty se vždy ptejte konkrétní otázkou. Ještě dříve by jste však měli sdělit své narození, nebo narození přítele.

Volejte kartářku

Je důležité, aby každá kartářka znala i astrologii, posun planet a celé souhvězdí velké medvědice (alespoň)! Důležité je sledovat posun planet, kde a jak která přechází apod.

Profesionální kartářka

Jednou mi telefonovala mladá dívčina, že taky bude vykládat karty jako profesionální kartářka. Dotazovala se: "Co k tomu potřebuji" - již tato otázka mě zarazila, měla by již přeci vědět co k výkladu bude potřebovat. Po-té jsem jí sdělila, že výklad si může udělat každý doma, ale profesionální kartářka, by se nejdříve měla naučit všech dvanáct znamení, k nim přiřazené planety, ale co je nejdůležitější - znát lidskou psychiku a jak funguje.

Ve většině případu se amatérská věštkyně trefí alespoň do znamení, pokud se však projeví u člověka ascendent více, netrefí se. To je jen malá část lidí s převládajícím ascendentem.

Zkušenosti kartářek

Každá kartářka by měla mít také pozorovací schopnosti - je důležité pozorovat lidi a nabírat zkušenosti. Kartářka se musí i pozitivně nabíjet, soulad s přírodou jí to umožní. Nikdy nesní zapomínat na očistu - ta je jedna z nejdůležitějších, plno kartářek pak končí s rozvrácenou psychikou a neschopna si sama sobě pomoci, natož druhým.

Každou nezkušenou kartářku předem varuji před vstupem do podsvětí: nezkoušejte to pokud nevíte jak z toho ven, zničí vás to. Některé lidské osudy jsou docela mystické. Plno lidí má však všední problémy, týkající se práce, lásky a zdraví.

A na co se nejvíce ptáte?

  1. Partner, bude nějaký ?
  2. Ditě přijde a kolik ?
  3. S kým byl můj manžel včera ?
  4. Neztratím práci ?
  5. Najdu lásku a kdy ?
  6. Finance, jak to bude dále ?
  7. Má někoho ?
Volejte kartářku

Nepřehlédněte: