Homeopatie

Homeopatie se stává stále více diskutovaným tématem, které budí značné emoce a to jak u svých zastánců, tak také odpůrců.

Homeopatie: Co nám přinese léčení podobného podobným?

HomeopatieHomeopatie se u nás už mnoho let stává hojně diskutovanou metodou spadající do oblasti alternativní medicíny. Zatímco někteří lidé na ni nedají dopustit a využívají jejích metod, jiní ji označují za šarlatánství. Abychom ale pochopili její princip, musíme se vrátit k jejím kořenům, tedy samotnému zakladateli.

Působení včelího jedu

Německý chemik a lékař Samuel Hahnemann (1755–1843) si na počátku 19. století pozorně všímá skutečnosti, že látka, jež u zdravého člověka vyvolá některé příznaky, dokáže v určité modifikované podobě léčit nemocné, kteří trpí velmi podobnými příznaky. Že je to takhle řečeno příliš složité? Když to zjednodušíme, vlastně léčíte podobné podobným. Například zdravého člověka bodne včela. Výsledkem je, že místo vpichu oteče a zčervená. Nic víc se u zdravého člověka, který není alergický na včelí bodnutí, neděje. Otok a zčervenání způsobí včelí jed. Z léčby podobného podobným pak vyplývá, že i jiné nemoci, jejichž projevy jsou otok a zčervenání, by bylo možné léčit včelím jedem.

Homeopatie: Nutností je celoživotní studium homeopatie

Do spojitosti s homeopatií se také někdy dává používání různých pomůcek a přístrojů, které podle moderní teorie napomáhají nalezení správného léku. Do klasické homeopatie však tyto věci nepatří. Do přípustných pomůcek klasického homeopata patří pouze knižní nebo počítačové pomůcky. Nutností pro homeopata je několikaleté až celoživotní studium homeopatie.

Homeopatie: Deprese značí problém

V dnešní společnosti se označuje za nemocného ten člověk, kterému churaví jeho fyzické tělo. Ne vždy však tomu tak je. Nemusíme totiž cítit žádné nepohodlí nebo fyzickou bolest, ale stačí, pokud se u nás nadměrně objevuje smutek, zlost nebo deprese. I to je známka toho, že nejsme zcela v pořádku, jen si to někdy neumíme sami připustit, že by s námi něco nebylo v pořádku i za těchto okolností. Stejně tak například člověk, který je po fyzické stránce zdravý a po psychické stránce je vyrovnaný, ale špatně spí nebo má špatnou paměť. I zde něco zcela jasně není v pořádku.

Homeopatie: Jak vybrat správného homeopata?

Homeopat by také neměl předepisovat léky na základě diagnózy, ale na základě celkového stavu organismu a to jak na rovině fyzické, emociální tak i mentální. Dodržuje tak všechny pravidla klasické homeopatie. Homeopat by také měl provádět vstupní pohovor s pacientem, který může trvat až tři hodiny, protože není možné zjistit všechny důležité věci během deseti minut. Také by měl homeopat předepisovat vždy jen jeden lék v konkrétním čase. Ke stanovení příčiny nemoci nepoužívá kyvadlo, tarot, numerologii nebo přístroje, jejichž schopnost vybrat homeopatický lék nebyla nikdy prokázána.

Homeopatie: Nárůst chronických nemocí

Co však způsobuje tak velký nárůst chronických onemocnění? Odborníci se shodují, že za vše může kombinace nevhodného životního stylu, znečištěného životního prostředí a genetických dispozic daného jedince. Jde také o urychlený způsob života, vliv má jistě i stres, nevhodná strava, nebezpečné látky, které se ve stravě vyskytují a také znečištěné ovzduší, elektro smog v kancelářích i bytech, chemie, která se dnes běžně užívá i v domácnostech. Také se můžeme setkat i s názory, že na našem zdraví se také negativně podepisuje mnohdy nadměrné užívání konvenčních léků.

Homeopatie: Zdraví a lidé

Tyto zákony musí potom znát a respektovat každý lékař, aniž by přihlížel k tomu, jaký způsob používá. K potlačení symptomů může ale dojít i v homeopatii a to pokud je při výběru léku věnována pozornost lokálním a ne celkovým symptomům. Vždy se však jedná o chybu homeopata, který nepředepsal lék podle pravidel homeopatie, ale jen na základě lokálních symptomů.

Homeopatie: Proč je horečka dobrá

Mezi homeopaty se udržuje názor, že bakterie a viry nejsou příčinou nemocí. Prvotní příčinou nemocí je zejména celkový stav organismu, který bakteriím a virům poskytne takové podmínky, aby mohly do organismu proniknout, nebo k tomu, aby již se již přítomné bakterie a viry probudily z latentního stavu.

Homeopatie: Stres a vnější vlivy

To, že se podobné léčí podobným, může slyšet každý, kdo se vydá na cestu homeopatické medicíny. Jde o nejdůležitější princip, na kterém je celý systém založen. Slovo homeopatie vzniklo ze slov homeo, což znamená podobný a pathos, což znamená nemoc.

Homeopatie: Nemoci a vhodná prostředí

Když pacient, který se léčí homeopaticky, překoná dočasné zhoršení svého stavu, začne se cítit lépe na všech úrovních svého bytí. Tedy fyzicky, mentálně i emočně. To přináší nadšení a euforii z léčby. Po krátké době se však u pacientů mohou objevit staré, dávno zapomenuté symptomy z mládí nebo dětství. V tomto případě se vždy jedná o ty symptomy, které byly dlouhá léta potlačovány pomocí léků a mastí. Jedná se tedy o symptomy, které stojí za problémy, s kterými pacient prvotně přišel k homeopatovi.

Pokud se tedy po léku objeví nějaké zdravotní problémy, kterými pacient trpěl v minulosti, je to vždy dobré znamení, že vše funguje, jak má.

Homeopatie: Roviny organismu

Vždy je dobré znamení, když lék podpoří stávající symptomy a tím i vitální sílu organismu k nastolení rovnováhy. Zhoršení a zesílení symptomů může trvat různě dlouhou dobu. Vždy však samo odezní a pacient se pak cítí o moc lépe.

Většina léků, které užíváme, symptomy nepodporují, ale naopak se je snaží potlačit.  Vždy však záleží na stavu konkrétního pacienta. Rozlišujeme také celkem tři roviny organismu a to fyzickou rovinu, emocionální rovinu a mentální rovinu.

Syndikovat obsah