Příběhy Sibyly – III. díl

Napsala | 27.09.2011

Marie]Ó Králi Šalamoune, dneska ti povím o době, kdy lidé budou provozovat obchody větší nežli si sám umíš představit a o době, kdy člověk okrade člověka a Bůh upadne v zapomnění.

Králi Šalamoune přijde doba, kdy lidé a jejich chamtivost se zvrhne v úplné okrádání. Obchody nebudou jen pro prospěch a rozvoj, ale hlavně budou pro okrádání lidí. Poctivé lidi to uvede do bídy a chamtivcům se bude dařit. Bratr prokleje bratra a syn prokleje otce. Rodina přestane být váženou a přitažlivou. Přijde doba, kdy člověk ovládne svět, ovládne mysl a podmaní si svět a přírodu, která mu bude sloužit, aby své obchody mohl provádět kdekoliv. Člověk násilně vstoupí mezi věřící lid, aby ho vyburcoval a poštval proti sobě. Pak ho bude vykořisťovat a okrádat.

Člověk pak bude řídit nejenom kovové ptáky co létají v oblacích, ale i počasí a přírodu. Díky ní nadělá mnoho zvěrstev na zemi a mnoho lidí bude trpět hlady a suchem. Mnoho lidí bude umírat jen pro lidi, kteří ovládají zemi. Těmto lidem nebude stačit tento svět a budou se snažit do světa Hospodinova. Tomuto přání však nikdy nebude vyhověno. Jak řekl Pán, je nutno se živit prací.


Jak Sibyla pravila – zvláště ten, kdo se obětuje Hospodinu z vůle lidu, ten musí mít čisté ruce!

Věštba královny : Králi Šalamoune věz, že vše na tomto světě bude dobře připraveno a bude cílené, pět kruhů spojí svou moc. Tyto lidé připraví ostatní o svou svobodu.


Pokračování příště…

SMS Věštba
SMS Výklad / banner

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.