Několik prastarých rad do života - část III.

Jak jistě všichni víme, lidstvo má celkem dlouhou historii, během níž se vykrystalizovala určitá pravidla a moudra, která plynou časem spolu s lidským pokolením. A co je nejvíce zajímavé – jsou stále funkční a pravdivá. V každé době, v každém čase a na kterémkoliv místě světa. Několik jsem jich pro vás vybral, znovu od známého mudrce – Šalomouna. A na závěr přidávám několik svých životních postřehů.

Posuďte sami, zda jsou ještě aktuální a jestli vám něco přinesou. Myslím si, že tyto morální „pravidla“ by se měli učit lidé již od dětství...


Moudrá slova a přísloví – Šalomoun:

Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle.

Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života.

Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.

Syn otcovským káráním zmoudří, kdežto posměvač rady neposlouchá.

Kdo miluje napomenutí, miluje poznání...

Co se dálo ve světě, bude se dít zase , a co se dělalo, bude se znovu dělat;
Na světě není nic nového, kromě času...


A ještě přidám na závěr několik vlastních slov :

Láska má mnoho podob, ale pouze jeden zdroj.

Láska je jako oheň – když jej neživíš, pohasne a přestane hřát.

Své výkaly vypouštíme do stoky, svou zlobu však mezi lidi.

Lidé potřebují tolik zákonů, kolik má jejich chování odchylek.

Nejvíce bolí ta pravda, na kterou nejsme připraveni.

Nepřehlédněte

SMS Věštba
SMS Výklad / banner