Několik prastarých rad do života

Stará knihaJak jistě všichni víme, lidstvo má celkem dlouhou historii, během níž se vykrystalizovala určitá pravidla a moudra, která plynou časem spolu s lidským pokolením. A co je nejvíce zajímavé – jsou stále funkční a pravdivá. V každé době, v každém čase a na kterémkoliv místě světa. Několik jsem jich pro vás vybral a sestavil.

Posuďte sami, zda jsou ještě aktuální a jestli vám něco přinesou. Myslím si, že tyto morální „pravidla“ by se měli učit lidé již od dětství...

Moudrá slova a přísloví :

Jestliže miluješ – ztiš se,
jen tak můžeš naslouchat hlasu svého srdce.

Pokud se trápíš – měj oči světlu otevřené,
neboť konec tvé bolesti není ve tmě.

Když nevíš – naslouchej,
Pakli-že víš – vyprávěj.

Jsi-li bohatý – dávej,
trpíš-li nedostatkem, dávej též.

Hledáš moudrost ? Naslouchej svému svědomí.

Myslíš si, že již není z tvého trápení úniku ? Vyčkej zítřejšího dne.

Vidíš-li nespravedlnost – nepřehlížej ji.

Nikdy nesuď chudáka, neboť nevíš, kdy se jím sám staneš.

Dávejte si pozor na jazyk. Jen v srdci nechť jsou ukládána důvěrná slova, která uslyšíš.

Tomu kdo pro tebe pracuje dej řádnou mzdu a na chudáky netlač.

Nauč se být spokojen s tím, co máš, neboť i v tom je smysl života.

Pravdu říkej a vyvaruj se pomluvám. Pomluva má totiž jednoho tvůrce, ale mnoho poslíčků.

Kdo hledá dobro, nalezne přízeň,
Kdo stále čeká neštěstí, dočká se ho.

Milovník poznání miluje poučení,
jen tupý mezek si nedá domluvit.

Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí,
zodpovědný člověk je umí zachovat.

Spravedlivý cítí i s dobytčetem,
srdce darebáků je ale surové.

Unáhlené řeči bodají jako meče,
jazyk moudrých je však jako lék…..

Lepší na dlaň odpočinku než hrsti plné dřiny a honby za větrem.

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechny přestupky.

Nepřehlédněte

SMS Věštba
SMS Výklad / banner