Krátké zastavení u lidské závisti

PenízeZávist, to je tím co nás „užírá“, tím co nás nutí ptát se „proč on ano a já ne ?“
Z čeho pramení ? Hlavně z našich neúspěchů, nedostatku sebedůvěry a hlavně neschopnosti radovat se ze štěstí a úspěchu druhých. Závist se dá velmi těžko definovat, lépe poznáváme její projevy.

Když člověk trpí nedostatkem nebo nemocí, ptá se mnohdy „proč zrovna já ?“ Chudí lidé závidí bohatým, nemocní zdravým, zatrpklí lidé laskavým a nemilující těm milujícím. S tím vším souvisí „nezdravá soutěživost“ ve společnosti. Nejčastěji chceme být úspěšnější a bohatší než ostatní lidé.

Vše je však pomíjivé. Člověk je tvor společenský a jen společné úsilí všech, může vést k uspokojení většiny lidských potřeb. Sobeckost, jež jde ruku v ruce se závistí a nesprávnou soutěživostí, pohlcují svět a lidé tomu podléhají. Osobní ambice jsou nadřazeny nad zájmy celku a to může být počátek společenské destrukce.

S závistí přichází žárlivost a hněv.

Vím, že svět není vždy spravedlivý, ale závistí se nikdy nic nespraví.
Nepodléhejte tedy závisti. Vězte , že závist je jen „našeptávač“, který se snaží vás rozhodit, popíchnout proti druhému, rozpoutat nezdravou soutěživost a zlobu mezi lidmi. Závist je celkem nepostřehnutelný pocit, ale dokáže vyvolat mnoho negativních slov a pomluv. A pomluva, jak víme, má sice jednoho tvůrce, ale mnoho ochotných poslíčků.

Nezáviďte, jelikož každý z nás má vždy něco, co nemají ostatní. Ptáte se co ?
Třeba dobré srdce, pohled, úsměv, pohlazení, milost, srdečnost, děti, přátele, zdraví i lásku.

Také není důvod a není proč závidět. Pokud si myslíte, že máte něčeho méně než ostatní, tak přemýšlejte zda to vůbec potřebujete. Najděte spíše něco, co ostatní na rozdíl od vás nemají. Vždy něco naleznete.

Nezáviďte, neboť není všem dnům konec a může se stát, že to, co jiným závidíte, by ve vašem případě mohlo znamenat jen bolest a utrpení.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner