Léčba pomocí kamenů

Napsala | 22.03.2011

Kameny]Drahé kameny a vzácnější kovy dělají společnost lidstvu již po staletí. Dočteme se, že již v dávných dobách si lidé drahokamy a kovy spojovali s léčivými či magickými silami. Mnoho starověkých národů je používalo na ochranu před nemocemi a prokletím. A samozřejmě i jako ozdoby. Kameny byly též důležitými pracovními nástroji minulých civilizací.
Co myslíte, dokáží tyto prvky skutečně léčit ? Za určitých podmínek určitě ano. Existuje přece vibrační rezonance. Ve fyzikálním světě je vše založeno na pohybu a vyzařování energie. Všude kolem nás se projevuje působení jednoho tělesa na druhé, aniž si to uvědomujeme. Tak je to i u kamenů.

Lidé, zvířata, rostliny, ale i kameny mají svou energii, pomocí které ovlivňují okolní svět. Každý atom předmětu, který se střetne s jiným elementem, vyvolává nárazovou (někdy i trvalou) rezonanci u okolního prostředí. Je to jakýsi střet dvou elementárních polí, které vůči sobě působí buď pozitivně nebo negativně.

Harmonické vibrace, které vyzařují některé kameny, bývají frekvenčně blízké našemu biopoli a působí na náš organismus velmi pozitivně. Naopak disharmonické kmity narušují naše biopole negativně. Mohou zapříčinit chaos v našich vibracích a způsobit různé ataky či nemoci.

Podstatou léčby je tedy správný výběr druhu kamene a jeho „záření“, které může posílit elementární pohyb lidských buněk. To je základ veškerého léčení kameny.

Dalším důležitým krokem může být i barva kamene, protože i ta má svá pravidla a specifika. V neposlední řadě by nás měl zajímat tvar, jelikož ovlivňuje pohyb, směr a zalomení vyzařované energie.

Chcete-li zkusit tuto léčbu, určitě vám pomohou odborníci, kteří znají účinky těchto kamenných zářičů a jsou zasvěceni do tajů energetického vyzařování.

Při výběru nebo koupi drahokamů (ale i kamenů všeobecně) se můžete v klidu svěřit své intuici. Nechte se vést pocitem a určitě si zvolíte správný kámen i jeho tvar.

Relevantní články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.