Hipoterapie: Zázrační koně

Napsala | 08.12.2010

Koně]Tak jako existuje canisterapie, kde pomáhají lidem pesjci, existuje i hipoterapie. Ta spočívá v kontaktu pacienta s koněm. Koně, které lidstvo využívalo už odpradávna nejen k pomoci v hospodářství, nebo jako dopravní prostředek, či je využívalo k boji, dnes vymyslelo jejich trochu jiné využití.

Je známo, že na lidskou páteř a záda celkově velice dobře působí jízda na koni. Ta pomáhá hlavně kvůli stylu chůze a pohybu koně, který vytváří. Na koňském hřbetě může člověk při koňské chůzi cítit každý pohyb a tak se aktivují nervová centra na lidském těle a v neposlední řadě hlavně mozek.

Ten je nucen neustále zpracovávat informace o změnách pohybu. Při jízdě na koni tedy neustále zatěžujeme svůj mozek stejně jako, kdybychom sami šli. Proto se jízda na koni doporučuje hlavně lidem, kteří mají problémy s koordinací a vytváří tak rehabilitace na koni. Této rehabilitace se mohou účastnit i děti od 6 měsíců věku.

K hipoterapii se využívají koně, kteří jsou vyrovnaní, klidní, ne plaší. Tyto koně jsou pak dále vedení týmem odborníků, kteří s nimi pracují a rozvíjejí jejich schopnosti, aby co nejlépe splňovali předpoklady koně, který dělá hipoterapii. Tým sestává z hipoterapeuta, který se zabývá rehabilitacemi s koňmi. Terapeut celou rehabilitaci řídí, vybírá vhodného koně ke každému pacientovi, na vše dohlíží, s tím mu pomáhá jeho asistent a vodič koně.

Hipoterapie trvá obvykle 15 až 20 minut, dělá se ideálně dvakrát týdně, aby měla co největší pozitivní účinky na pacienta. Na každého pacienta je přidělen jeden terapeut. Tato procedura rehabilitací trvá přibližně tři měsíce.

Kam dál?

SMS Věštba
SMS Výklad / banner

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.