Astrologie

Napsala | 29.03.2011

Astrologie]Většina astrologů vám potvrdí, že astrologie slunečních znamení se jen nemnoho podobá klasické astrologii. Ona totiž funguje na principu, že ti, kdo se narodili v určitém znamení, mají většinou shodné vlastnosti. A tím tedy mají i podobné vyhlídky do budoucna.

„Skuteční“ astrologové na druhou stranu zase tvrdí, že horoskop každého člověka je neopakovatelný. Řídí a počítá se podle vašeho místa a času narození. Naznačuje vlastně vrozenou povahu jedince. Pomocí této „předlohy“ lze předpovědět budoucí tendence, které vás budou ovlivňovat v určité době. To sice může být pravda, ale je velmi těžké tuto pravdu vysvětlit. Jde o intuici, umění, nebo o vědu?

Zdá se, že v této otázce nenalezneme jasnou odpověď, ale můžeme si přiblížit některé teorie.

První z nich nám předkládá planetární vlivy vědecky – a to na základě dosud neobjevené fyzické energie či síly.

Druhou alternativou je novodobá „teorie chaosu“ – předkládaná teoretickou fyzikou, která nám praví, že mnohé tělesa a systémy můžou být silově ovlivněny i malými fyzikálními podněty.

Třetím názorem je, že astrologie funguje v mystické rovině, která praví, že lidské vědomí a vesmír tvoří jeden celistvý a vzájemně propojený celek. To je velmi zajímavá teorie.

A mezi posledními si uveďme názor říkající, že astrologie nemá žádnou zjevnou příčinu. Jak kdysi pravil astrofyzik Michael Shallis „ astrologie se skládá z nekauzální shody mezi zdánlivě náhodným okamžikem v čase – okamžikem události – a přesné, byť relativní polohy planet v tomto čase“. Také jen názor.

Nezapomeňme též na teorii, že astrologové získávají své poznatky paranormálními schopnostmi, tedy mimosmyslovým vnímáním.

Skutečnou pravdu o Astrologii budeme asi těžko hledat. Ale asi na tom nezáleží, protože vše je o lidech. Ať je to již jakkoliv, tak nezapomínejte, že i na konci tmavého tunelu může být světlo…….

SMS Věštba
SMS Výklad / banner

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.