Proč odpouštět

Napsala | 22.04.2011

Odpuštění – slovo mnohdy opomíjené a jindy téma na slohovou práci. Co tedy znamená odpouštět ?

Představme si životní situaci, kdy nám někdo ublíží. Ublíží slovem, činem, ale i nečinností. Pokud se tak stane, rozvine se v nás po-cit ublíženosti, potupy, vzteku, bezmoci i lítosti. Kdosi nám ublížil a my jsme nuceni zažívat důsledek tohoto „ublížení“. A právě k tomu aby tento pocit ublíženosti netrval dlouho, ne-li celý život, nám poslouží odpuštění.

Odpustit znamená vidět pohnutku člověka, který nám ublížil, vidět možnost nápravy tohoto člověka, a v neposlední řadě pociťovat lítost nad jeho chováním.

Všichni známe slova typu “jak já jej nenávidím, nesnáším či pomstím se mu“ a další slova, vyplývající z neznalosti a ze vzteku. Čím déle budeme myslet na to, jak nám někdo ublížil a neodpustíme mu, tím déle se v nás bude pocit uraženosti, nenávisti a zloby rozvíjet.

Ano, někdy je velice těžké odpustit, zvláště činy těžkého kalibru, ale vězte, že i to je možné. Odpuštění vám totiž umožní nezabývat se pomstou. To ponechte jiným, jelikož trest a pomsta je něco jiného. A někdy je pro hříšníka největším trestem svědomí, to mi věřte. Nikdo po vás nechce aby jste člověka, který vám hodně ublížil milovali, ale odpustit můžete. Uleví se vám, uvidíte.

Proč odpouštět ?

Protože je to jen váš pocit a ne pocit toho, kdo vám ublížil. Tím, že mu odpustíte, totiž nezbavíte dotyčného zodpovědnosti a trestu, ale zbavíte se psychického stavu, který ve vás jeho čin zanechal a zničíte tím zárodek zloby a nenávisti, který by se mohl rozšířit i na lidi kolem vás, nehledě na to, že často zatemní vaší mysl.

Vaše neodpuštění bývá pro hříšníka velkým břemenem, které mu může bránit v další cestě za lepším chováním.

A jak odpouštět ?

Především slovem. Hlasitě pronést „odpouštím ti“. Řekněte to tomu, kdo vám ublížil, ať to již přijme jakkoliv. Nebo mu zkuste odpustit ve své mysli, což má pozitivní účinek i pro vás. Pokud ucítíte, že to ještě „není ono“, opakujte si slova odpuštění vícekrát.

A co říci na závěr ? Snad jen, že někdy nesmíme zapomínat i „odpustit sami sobě“.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.