Příběhy Sibyly – I. díl

Napsala | 16.09.2011

Když se Královna ze Sáby vydala prorokovat Králi Šalamounovi, pomyslela na slova, která mají prorokovat samotnému Králi. Jak je Král přijme? Umí je vstřebat, dá si namluvit něco o čem nemá ani zdání a co ještě dnes neexistuje? Pokud je moudrý, vyslyší mě. Pokud není moudrý, nechá mi setnout hlavu. S tímto Sibyla mířila ke Králi.

První její slova byla

Zdravím tě Králi Šalamoune, prý jsi nejmoudřejší ze všech, zdravím i tvou moudrost. Tvá sláva sahá až ke konci světa a o tvém vládnutí se všude povídá. Vyslyš mé proroctví, která ti zde řeknu.


Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude žena.
Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře. Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.

Králi Šalamoune, přijde doba úpadku, a tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a starají se o své stáda. Tak přijde doba, kdy ženy se prodejem těla svého živiti budou. Lidé propadnou omamným nápojům a ženy roditi děti nebudou. Počít nebude možné. Ženy se budou zkrášlovat až jejich oči jako sova vypadati budou. Ženy sukně své odloží a šat mužů na sobě nositi budou. Až tato doba přijde, žena bude rovná muži. Ztratí tím, ale na své cennosti. O Králi, zlé časy čeká lidstvo.

Člověk nebude hledat nic než sebe… Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání a člověk bude chtít člověka připravit o jmění. Obchodování bude založeno na podvodu a to jen proto, že člověk bude chtít rychle zbohatnout.

Moudrý Králi chceš naslouchat i mým dalším proroctvím? Pokračování příště.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.