Náboženství: Buddhismus I. díl

Napsala | 02.03.2011

Buddhismus]Buddhismus se jako takový označuje spíše než za náboženstvím tak za filozofický směr. Je to tedy nábožensko-filosofický systém, který vznikl díky jednomu člověku, který nesl název Gautama Buddha to v dávných dobách 5. Století př. n. l. na severovýchodě Indie. Buddhismus patří k jednomu z nejrozšířenějších světových náboženství a vyznává jej až okolo 500 milionů lidí světové populace.

Z období, kdy žil Buddha, o buddhismu nejsou zachovány téměř žádné zprávy, všechny dnešní znalosti vychází z dokumentů, svatých spisů, tzv. pitak, ty byly ale sepsány až po Buddhově smrti, ale je velká pravděpodobnost, že je zde obsaženo učení velmi blízké Buddhovu.

Buddhismus se také označuje za ateistické náboženství, náboženství bez Bohů, a to i přesto, že v mnoha spisech a textech vystupují různá božstva, která jsou bytostmi, žijící ve vyšších dimenzích. Avšak tato božstva považují buddhisté za běžné smrtelníky a také nevědomé bytosti, podobné lidem či zvířatům, které lidi převyšují svojí krásou, dlouhověkostí a svými schopnostmi.

Ateistickým je buddhismus nazýván také proto, že k tomu, aby člověk dosáhl osvícení, nemusí věřit v Boha, protože Bůh není v buddhismu definován. V mahájáně (velká stezka učení) se vyskytuje řada osvícených bytostí, které se nazývají bódhisattvové, a dalo by se je přirovnat ke světcům v křesťanství. Bódhisattvové se však naopak neobjevují v theravádovém buddhismu, což je buddhistická škola. Směrů a škol buddhismu existuje hned několik. Ale o tom až zase příště.

Nepřehlédněte: Budhismus

Relevantní články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.