Strach a jak mu čelit

Napsala | 14.01.2017

Strach]Strach za svůj život zažije každý z nás a hned několikrát. Jedná se o různé druhy strachu, které mohou být i jinak intenzivní a spojené s určitou situací. Zažíváme strach například o naši bezpečnost nebo o bezpečnost někoho blízkého, zažíváme strach, pokud se díváme na horor, můžeme zažít strach ze špatné známky ve škole nebo z nesplnění pracovního úkolu. Zažíváme strach, že něco nestíháme, nebo například, že námi požadované zboží v obchodě nám stačí vyprodat. Ano, i to je určitá forma strachu či obava.

Strach je zkrátka všudypřítomný. Bojíme se například jet rychleji v autě. Bojíme se zvýšit hlas na někoho, kdo si to zaslouží. Bojíme se lhát. Podíváme se večer na zprávy v televizi a zase se bojíme. Žádné pozitivní zprávy nás nečekají. Máme strach, že nám ujede autobus, vlak, trolejbus, tramvaj…


Zkrátka za celý život se bojíme nesčetněkrát. Každý den se bojíme a pociťujeme strach. Mohou to být malé strachy, ale také ty větší. Například strach z diagnózy.

Ne nadarmo se však říká „strach má velké oči“ nebo taky „má pro strach uděláno“. Strach má totiž velkou moc. Nejenže tak trochu mění mysl, ale ovládá i naše tělo. Svírá je, plaší srdce, spouští celou řadu nepříjemných fyzických pochodů. Zmrazí nás, nebo vyděsí tak, že utíkáme. Psychické stavy strachu mohou být pro nás často také devastující.

Strach dokážeme poměrně přesně definovat, zato úzkost nás přepadá náhle a nedokážeme odhadnout co je jejím spouštěčem.

Právě emoce a pocity jako je úzkost a strach patologicky působí na okruh ledvin a na celý organismus.

Vypočítat všechny možné druhy strachů, úzkostí a fobií je nemožné. Nejčastější strach je například strach z vody, z letadla, ze zubaře, z pavouků, hadů nebo obratlovců.

Dalším strachem je strach z opuštění partnerem, strach ze selhání, strach z lidí, z davu nebo z uzavřených prostor, dále také strach z nemocí a v neposlední řadě strach ze smrti.

Emoce strachu nebo úzkosti velmi často postihuje perfektcionisty, kteří lpí na tom, aby vše bylo dokonalé, a velmi často se děsí toho, že tento stav nedokážou udržet. Také osoby pověrčivé, které si rády v mysli vytvářejí nejčernější scénáře, mohou trpět těmito pocity a osoby příliš zásadové.

Úzkostlivý a ustrašený člověk rád používá věty jako „To se nesmí. Je to nebezpečné. To nemůžu.“ nebo „Jeďte pomalu. Buďte opatrní.“. Také věty jako „Bojím se. Něco se stane. Co když..?“.

I ke strachu patří řada různých snů, například sny o vodě nebo o rybách. Také sny, kdy se nemůžeme pohnout z místa, otevřít oči, nebo křičet patří k těm úzkostným.

Sny o ledu, chladu a zimě a o vlastní neschopnosti také často mohou doprovázet naše vnitřní stavy a rozpoložení.

Archetypem pro strach a úzkost je voda, která je hluboká, nepředvídatelná a orgánem strachu jsou ledviny. Tyto emoce stojí v protikladu ke koncentraci. Pokud nás přepadne strach nebo úzkost, ztrácíme schopnost se soustředit. Z detoxikačního hlediska je vhodní zaměřit se na očistu ledvin a kostí.

Strach je ve skutečnosti kladnou emocí, která člověku dá pomyslné mantinely, ve kterých žije svůj spokojený život. V podstatě jde o emoci, která zachraňuje. Takový pud sebezáchovy. Avšak příliš časté, intenzivní nebo dlouhé prožívání strachu a úzkosti je patologické. Patří k nejhorším emociálním stavům lidské mysli. Je důležité si tyto stavy uvědomit zavčas a tak je umět zvládnout.

K tomu, jak ovládnout strach a úzkost by vám mohlo pomoci vizualizační cvičení.

Pozorujte své emoce během dne a zapisujte si situace, kdy vás strach nebo úzkost přepadly. Pokuste se je také přesně definovat. Už samotným zapisováním se uvolníte.

Zavřete oči a pod víčky si představte klidně plující řeku. Vybavte si její přesné břehy, ve kterých zlehka plyne, její průzračnost a svěžest. Projděte se v duchu podél řeky, kterou máte rádi a zapamatujte si atmosféru tohoto okamžiku.

Kdykoli vás přepadne strach nebo úzkost, vybavte si plující řeku a její přesné břehy a opakujte si větu „Řeka má své břehy, v nichž hladce plyne. Odevzdávám do ní všechny své obavy a nechávám je zvolna odplouvat.“

Můžete cítit, jak vás veškerý strach i úzkost opouští. Pomáhejte si hlubokým nádechem a výdechem, do nich vložte všechen svůj strach i úzkost.

To, čeho se nejvíce bojíme, nás také nejčastěji potkává. Proto je důležité jít svému strachu vstříc.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.