Výroba palmového oleje

Palmový olejPalmový olej je velmi diskutovanou přídavnou látkou v kosmetice, ale i především v potravinách. Získává se lisováním z plodů palmy olejné. Díky jeho vysokému výnosu a nízkým nákladům a pestré škále průmyslového využití se původně africká plodina rozšířila do všech tropických zemí. Vznikají rozsáhlé plantáže, ale ty přibývají na úkor deštných pralesů a jejich obyvatel. Tím dochází k ubývaní biodiverzity a uvolňování většího množství skleníkových plynů do atmosféry.

Palmový olej má všestranné využití. Dá se rozdělit na několik typů olejů s odlišnými vlastnostmi. Často se jím nahrazují živočišné a rostlinné oleje.

Palmový olej obsahuje mnoho produktů a výrobků. Najdete ho jako surový palmový olej na vaření, může být v margarínech, cukrovinkách, zmrzlinách, instantních jídlech, v tekutých čisticích prostředcích, v mýdlech a šamponech, ve rtěnkách, voscích, lacích, v průmyslových mazivech a také v biopalivech. Palmový olej je dnes téměř všude.

Palma olejná původně pochází z oblasti deštných pralesů Západní Afriky, zejména ze států Kamerun, Pobřeží slonoviny, Ghana, Libérie, Nigérie a dalších.

Plody palmy olejné se na výrobu jedlého oleje v Africe využívaly už po tisíce let. Získaný, výrazně zbarvený a aromatický olej je základní přísadou mnoha tradičních pokrmů. Tradiční postup získávání oleje je jednoduchý, ale zdlouhavý.

Během 14. – 17. století byly palmové plody přivezeny do Ameriky a odtud na Dálný Východ. Právě až tam, daleko od oblasti svého původu, palmy prosperují a to nejvíce v jihovýchodní Asii.

Palmový olej je bohatý na karotenoidy, pigmenty zodpovědné za jeho tmavě červenou barvu. Hlavní složkou je nasycená mastná kyselina palmitová, té olej vděčí za oceňované fyzikální vlastnosti a tepelnou stabilitu. Je to viskózní polotuhý i tuhý tuk. Proč se palmový olej přidává do kosmetiky? Obsahuje betakaroteny a další vitamíny jako je vitamín E, a to vše by mělo přispívat ke zdravější a krásnější pleti a vlasům. Palmový olej má však pro firmy velmi nízké náklady a to je hlavní důvod jeho užití.

Palma olejná je vysoce výnosný zdroj, a proto se dnes pěstuje na plantážích ve většině tropických zemích s vysokými dešťovými srážkami. Plody palmy rostou v trsech a mají hmotnost deset až čtyřicet kilogramů. Každý plod váží šest až dvacet gramů. Ten je tvořen slupkou, dužinou, která obsahuje palmový olej ve vláknech a semenem z tvrdé slupky a jádra, které samotné obsahuje olej. Avšak odlišný od palmového, ale připomínající olej kokosový.

Právě průmysl s palmami olejnatými je motivován zejména výnosy. Dnešní vysoce výnosné odrůdy mohou za ideálních klimatických podmínek vyprodukovat více než dvacet tun trsů za rok. Avšak takové produktivity je v realitě těžké dosáhnout, ne vždy jsou ideální klimatické podmínky.

Od 70. let dvacátého století se zvyšuje poptávka po rostlinných olejích. To donutilo přesunout pěstování palem olejných na rozlehlé plantáže. Plantáže s palmami olejnatými jsou jedněmi z nejrychleji rostoucích plantáží v tropické Africe, Asii, Pacifiku, Latinské Americe a v Karibiku.

Tento plantážový rozvoj probíhá zejména v Indonésii a Malajsii.

Za posledních deset let se celosvětová produkce palmového oleje zdvojnásobila. Do roku 2000 tvořil palmový olej 40% veškeré globální produkce rostlinných olejů a byl tak nejvyráběnějším a nejobchodovanějším rostlinným olejem na světě.

Do budoucna se očekává, že se poptávka po palmovém oleji do roku 2020 ještě znovu zdvojnásobí. Stále se zakládají nové plantáže a to má samozřejmě neblahý vliv na životní prostředí a přírodu. Ubývá přirozených prostředí deštných pralesů, vymírají kvůli těmto honitbám za výnosy vzácní živočichové i rostliny.

Za posledních třicet let vzrostla průměrná spotřeba palmového oleje na jednoho člověka na planetě mnohem rychleji, než je spotřeba jakékoliv jiné potraviny. Jedním z těchto důvodů je i ekonomický růst, zejména v zemích jako je Čína.

Jak zabránit tomuto neustále se rozšiřujícímu monstru a hrozbě v jednom, které by pro planetu a lidstvo mohlo jednou dopadnout katastrofálně? Třeba čtením etiket na výrobcích a produktech nejen potravinových, ale také kosmetických a snažit se co nejméně omezit nákup těchto věcí s obsahem palmového oleje. Právě tímto krokem, kdy začnou firmy ztrácet zájem svých zákazníků, si mohou společnosti uvědomit, co dělají špatně a přehodnotit tak svůj přístup k přírodě a snažit se palmový olej nahradit něčím kvalitnějším.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner