Věštění z křišťálu: Nechte k sobě přicházet vize budoucnosti

Křišťálová koulePočátky věštění najdete už ve starověku. Určitě si velice dobře vzpomínáte na delfskou věštírnu ze starořeckých pověstí. Tamější kněžky se snažily navnadit poutníky, aby přišli a poptali se na svoji budoucnost. Získaným věštbám věřili a kladli na ně důraz. Středověk, ve kterém měla na všechno zásadní vliv církev, se naopak k věštbám stavěl skepticky a považoval je za našeptávání ďábla. Novověk je ale k věštbám mnohem otevřenější.

Otevřete se intuici

Objevuje se spousta různých způsobů věštění, z nichž si každý může vybrat ten, se kterým nejlépe souzní. Někdo věří karetním obrázkům, jiný kávové sedlině nebo křišťálové kouli. Nechte se vést, co je pro vás nepřitažlivější, co vám nejvíce sedí. Nesmíte si ale myslet, že každý může naučit věštit na povel. Věštění není věc, která se dá nabiflovat jako látka do školy. Vyžaduje schopnost vcítit se, nechat se vést intuicí, hledat souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled postřehnutelné. Potom budete vidět dál a můžete v sobě věštecké schopnosti postupně objevit.

Nikdy neměňte, co uvidíte

Jak probíhá věštění z křišťálové koule? Věštec především potřebuje tichou místnost, kde se světlené podmínky podobají lehce oblačnému či deštivému dni. Koule se pokládá na polštářek z černého sametu a také se sametem obkládá. Toužíte-li v sobě odhalit schopnost vidět do budoucnosti, soustřeďte se, upřete na kouli klidný pohled. Nejprve dělejte sezení desetiminutové, později ho můžete prodlužovat, nemělo by ale trvat déle než hodinu. Ve chvíli, kdy se křišťál zakalí, objeví se v něm mihotající světélka, rodí se vize. Zakalení se mění ve zdání modrého oceánu a na něm najdete jasné obrazy. Můžete vidět dva druhy vizí, buď symbolické, třeba v podobě lodi nebo i celé scény. Nechte vize plynout, nesnažte se je měnit. Určitě vás zaujme, že mezi slavnými věštci jsou i ti, kteří používali křišťálovou kouli, například Nostradamus nebo John Dee.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner