Velké tajemství mandaly

Hevajra MandalaCo je to mandala? Mandala je slovo, které pochází až ze staroindického sanskrtu a významem se jedná o kruh, nebo kolo. Je symbolem, který odráží určité duchovní principy, které provází lidstvo od nepaměti. Mandaly můžeme samozřejmě nalézt v prostředí okolo sebe, nebo si je vytvářet.

Principy mandaly jsou všude. Nachází se v přírodě, ale jsou součástí i času. Už samotný význam symbolu, tedy kruhu je podstatou dokonalosti. V jeho centru se nachází pevný bod, kolem něhož je vše organizováno. Zároveň však mandala vyjadřuje také nekonečno, kterým je definovaný celý vesmír. Mandala tedy není pouze obrazcem nebo souborem obrazců.

Mandala jako součást všech kultur světa
I když je mandala pouze pojem, který vzešel z indického obřadního jazyka. Její principy a symboliku naleznete také ve všech kulturách na světě. Tuto symboliku využívají i například indiáni. Symboliku kruhovitého nebo obloukovitého tvaru je zřetelná především na stavbách a stavebních půdorysech. V Evropě jsou to například gotické katedrály, které mají svoji dlažbu soustředěnou do kruhu. tato dlažba je metaforou znázorněnou k Bohu. Manlady jsou součástí starověkých, středověkých i novověkých kultur, využívali je vědci, filozofové i další badatelé k vyjádření nebo pochopení zákonitostí světa.

Carl Gustav Jung, což byl významný lékař a psychoterapeut a zakladatel psychologie považoval mandalu za zrcadlo vnitřního světa člověka, ve kterém člověk může nalézt pomyslný bod, od něhož se odvíjí složky každé osobnosti. Například to, jak se člověk třeba chová a k čemu inklinuje nebo co je pro něj důležité, a podle kterého je nitro daného člověka uspořádáno. Osobní mandaly jsou tedy podle něj obrazy z nevědomí a dávají příležitost lépe poznat vnitřní svět člověka.

Hevajra Mandala
SMS Věštba
SMS Výklad / banner