Velká společenská krize, krize krizí

Společenská krizeTakže tu máme zimu a nejen ji. Mluví se i o ekonomické krizi. Mnozí lidé, a myslím si, že jich bude stále přibývat, krizi dosti pociťují. To vše navíc nahrává úvahám o magickému letopočtu 2012, o kterém se neustále debatuje, jak v kruzích duchovních, tak kupodivu i v kruzích vědeckých.

Jenže současná ekonomická situace je pouze důsledkem běhu událostí víceméně očekávaných než souvisejících s rokem 2012.

Lidská společnost se totiž dostala do stadia ekonomicko-konzumačního úpadku, respektive nadvlády peněz nad morálkou. Svět se dostal do období finančního temna, tedy období nadvlády několika organizací, které ovládají trh s penězi nad ostatními lidmi. A kdo říká opak, tak asi současnou krizi neprožívá, nebo ji nevidí.

Nemusíme si lhát, že je vše v pořádku, ale ani zbytečně nefňukat, to také není řešení. Spíše si uvědomme, že lidská společnost je založena na spolupráci jedinců tvořící fungující společnost, ve které by peníze neměli převažovat nad láskou a morálkou. Ono totiž jak již praví Bible - není možno být sluhou dvou pánů – peněz a zároveň lásky. Je třeba sloužit pouze lásce a peníze používat jako prostředek k nákupu zboží a ne k bezednému utrácení a uplácení lidí.

Peníze sami o sobě nejsou zlem. Jen se jich nesmí zneužít a musí jich mít lidé dostatek k důstojnému žití. Bohužel, dnes jsme svědky nedostatku základních potřeb mnoha lidí. Bylo tomu sice již i v dobách minulých, ale vždy jde jen o důsledek nefungující společnosti a nedostatečného souznění mezi lidmi. Není to chyba peněz. Peníze za to nemohou, protože stejně jako atom, který nám slouží v elektrárnách, ale může být zneužit člověkem k výrobě bomby, tak i peníze mohou být v rukou laskavého člověka užitečné.

Lidé opět jako již několikrát v minulosti začali spíše „chtít a toužit po moci a penězích“ než se raději snažit žít ve společnosti, kde bude vidět více lásky a morálky než reklam, mamonu a neštěstí.

Uvědomme si, že Země dokáže uživit více lidí, než je nás teď na světě, ale to by jsme museli skutečně všichni začít „chtít žít a myslet“ jako lidské bytosti nadané citem a rozumem a ne se chovat jako stádo bezhlavých konzumentů toužících po slávě a bohatství.

Ano je krize. Ne však krize finanční, ale krize, která je způsobena nedostatkem lásky a nesprávným žebříčkem lidských hodnot.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner