Tradiční čínská medicína: Okruh srdce

SrdceSrdce je orgán těla, který může za to, že žijeme. Začíná nám bít už prenatálním věku a to když dosáhneme v matčině lůně velikosti jen 3 mm. Srdce začne bít a už je tu hned nový život. Cítíme jak buší, slyšíme ho, když chceme. Ale dokonce ho můžeme i cítit. Když jsme šťastní, srdce nám tzv. poskakuje radostí. Pokud cítíme úzkost, svírá se. V hněvu se nám rozbuší jako o závod, pokud nám někdo srdce zlomí v lásce, velmi nás bolí. I v případě zamilovanosti se nám srdce rozbuší, pokud spatříme objekt svého zájmu.

Srdce je zkrátka středobod našeho těla, středobod emocí. Je to hnací motor tepenného systému, ale také orgán, který se podílí i na naší emocionální rovnováze.

Tak jak tomu bývá i u jiných orgánů, i v srdci se usazují toxiny a dokážou vytvářet toxická ložiska. Srdce nám však nemusí dát vůbec vědět, že je nějaký problém. Dlouhé roky nemusíte nic poznat, protože u problémů se srdcem nepociťujeme bolesti ani infekci. Toxiny v srdci však nosí až 50 % lidí, u mladých lidí ložisek toxinů dokonce přibývá.

Proto je velice důležitá detoxikace tohoto okruhu. Infekční ložisko v srdci může vyvolávat i psychické stavy jako je úzkost, panika a psychické poruchy. S tenkým střevem tvoří srdce základní pár orgánů. Pod nadvládu srdce dle tradiční čínské medicíny spadá střední ucho, osrdečník, tváře, arterie nebo jazyk a jeho zabarvení i povlak, ze kterého lze o srdci mnoho vyčíst.

Na toxickou zátěž v okruhu srdce upozorňují zejména projevy jako je bušení srdce, arytmie, dráždivý kašel, dýchavičnost, sucho v nose a očích, ale také úzkost, zapomnětlivost a velké množství snů.

Hlavní emocí srdce je radost. Jde o pozitivní emoci, která na první pohled nemá se škodlivostí nic společného. Ovšem pokud je tato emoce spojena s manickým chováním a přemrštěnými reakcemi i smíchem, srdeční okruh může začít být příliš zatěžovaný.
Přemíra radosti totiž dle tradiční čínské medicíny také dokáže ničit srdeční čchi a výsledkem může být roztržitost. Oslabený srdeční okruh se projevuje také melancholií.

Srdce nemá vliv jen na tepny, ale také na dvanácterník a řadu dalších orgánů a má hlavní slovo v otázce emocí.

Při detoxikaci tohoto okruhu je důležité zaměřit se i na více tkání a orgánů tohoto okruhu. Toxická ložiska se mohou uhnízdit nejen v samotném srdci, ale také v nervových centrech a svazcích.

Toxické zatížení srdce o sobě nedává znát a to až do doby, než se jeho důsledky rozvinou v nemoci jako je porucha srdečního rytmu, tlak a bolest v srdeční oblasti, psychické poruchy, emoční labilita a ateroskleróza.

Nejčastěji se v těle nacházejí toxiny mikrobiální, zejména borrelie, virové záněty chřipkového původu, streptokoci. Také usazeniny těžkých kovů v oběhovém systému a pozůstatky radioaktivních látek mohou způsobovat značné problémy.

Pře detoxikaci srdce bychom neměli zapomínat ani na detoxikaci lymfatického systému, protože špatná lymfa je jedna z nejčastějších příčin usazování toxinů v těle.

Srdci obecně nejvíce škodí nadměrný stres, přechozené infekce, nevhodné stravování a špatná funkce lymfy. Detoxikace srdce má značný vliv na prevenci onemocnění tepen a na navrácení emoční stability.

Detoxikaci lze provést užíváním speciálních bylinných přípravků dle tradiční čínské medicíny.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner