Tibetská mantra I. díl: Om mani padme hum III.

Mantra Om mani padme hum je mantrou, která dokáže transformovat emoce, kterými je člověk dnešního světa, až přeplněný. Dokáže především transformovat negativní emoce. K tomu, aby ji člověk mohl recitovat, není zapotřebí učitele, či jiného, kdo by při tom člověka vedl. Odříkávat tuto mantru může každý, kdo cítí, nebo si myslí, že tato mantra přinese užitek, ať už jemu samotnému, nebo i ostatním cítícím bytostem.

Om mani padme hum je šestislabičná mantra Avalókitéšvary, což je bódhisattva soucitu. Mantra se také přímo spojuje s vypodobněním Avalókitéšvary a jeho čtyřrukou podobou. V Tibetu, Nepálu a dalších zemích se tato mantra vyrývají do kamenů, nebo skal, a tím jak na ně dopadají kapky deště, se tato mantra uvolňuje do okolí a šíří pozitivní energii. Ten samý úkol plní modlitební praporky, s dalšími mantrami zavěšené tak, aby mohli volně vlát ve větru. Také se tyto mantry píšou na papírky a ty se potom vsunují do meditačních mlýnků, kterými se zatočí a zároveň se jimi člověk modlí. Také stúpy jsou jimi plné. Karmapové a dalajlámové mají v Tibetu a v buddhismu vysoké postavení, jsou považováni za emanace bódhisattvy soucitu, a proto se tyto mantry ryjí do kamenů.

Transformace Om mani padme hum vypadá následovně. První slabika Om očišťuje od pýchy a egoismu. Symbolizuje také moudrost. Další slabika Ma očišťuje od žárlivosti a závisti, symbolizuje soucit. Slabika Ni očišťuje od touhy a připoutanosti a symbolizuje tělo, řeč a mysl kvality a aktivity. Pad očišťuje od nevědomosti a ignorace, symbolizuje vyrovnanost. Me očišťuje od chudoby a chamtivosti, symbolizují blaženost. Hum očišťuje od agrese a nenávisti a symbolizuje kvalitu soucitu.

Nepřehlédněte:

  • Tibetská mantra I. díl: Om mani padme hum I. - Buddhisté už po celá tisíciletí zpívají a odříkávají tzv. mantry. Jsou to slabiky a slova sestavené tak, že při vyslovení by měly světu předávat výhradně pozitivní energii.
  • Tibetská mantra I. díl: Om mani padme hum II. - Lidé, kteří stále nepochopili význam ticha, když slyší hudbu, slyší jen zvuky. Ale lidé, kteří pochopili, slyší ticho. Slyší pauzu mezi dvěma zvuky. A právě to je podstata óm. Ta pravá hudba se skrývá v pauzách. A óm patří nejvyšší prožitky toho, kdo pravdu hledá.
SMS Věštba
SMS Výklad / banner