Co nám říkají naše sny?

SnyPokud něco v sobě potlačujete, zejména pokud se tak děje dlouhodobě, většinou se vám to vrátí zpátky, a to v nějaké ne zrovna příjemné podobě. Zjednodušeně se dá říci, že na podobném principu fungují sny. Z hlubin nevědomí nás upozorňují na to, čemu bychom se měli věnovat i v bdělém stavu. Signalizují, že není dobré tyto sny podceňovat a mávat nad nimi rukou. Z toho vychází i výklady snů.

Význam záleží i na vykladači

Sny, jejich výkladem a symbolikou už se velmi dlouho zaobírají i psychologové. Zkoumají je ze všech stran, hledají jejich významy. Zřejmě první psycholog, který to se sny skutečně myslel vážně, byl zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Ve své Výkladu snů dokonce popisuje, že podrobnému rozboru snů dokázal pacienty léčit. Klasická psychologie vykládá sny s ohledem na sexuální symboly po Freudově vzoru. Ovšem další psycholog, Carl Gustav Jung se zase zabývá spíše archetypy, kolektivním nevědomím lidstva. Archetypem zde myslíme třeba ženu, matku, muže, otce atd. Záleží tedy i na psychoanalytikovi, který vám výklad poskytne.

Hledáme rovnováhu mysli

Ve spoustě publikací vás upozorňují, že je dobré svým snům naslouchat, zabývat se jimi. Citlivé lidé, esoterikové se dokonce domnívají, že prostřednictvím snu dokážete nahlédnout do minulosti či budoucnosti. Existují teorie, že sny pomáhají v našich myslích nastolit rovnováhu. Když se třeba něčeho v běžném životě bojíme, nemůžeme si to dovolit, jednoduše si to odžijeme ve spánku. Platí to i pro různé negativní emoce, které se pak dostanou na povrch v podobě jakési noční můry. Obecně se často stává, že se ve snu dostávají na povrch věci, které neprojevíte v bdělém stavu, nepřipustíte si je, potlačíte je. Třeba když pociťujete problém v partnerství, který nedokážete otevřít a řešit, může se stát, že se k němu propracujete ve snu. I s tímto ohledem je třeba ke snům přistupovat.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner