Proč to Bůh dopouští ?

Otazníky, nápovědaČastokrát slyším z úst lidí tuto otázku. Ano lidé se tak ptají, hlavně když jsou v úzkých nebo je jim (nebo někomu) ubližováno.

Znáte jistě stavy, kdy se člověk dostane do zdánlivě neřešitelných situací a má deprese a stavy, kdy „neví kudy kam“.
Jsou to momenty, v kterých lidé často volají Boha a obrací se na něj s prosbou o pomoc. Výsledkem těchto proseb je mnohdy rezignace a zklamání. Prostě se vám nikdo „tam ze shora“ neozve.

Snad každý si položil otázku „ale co když Bůh existuje ?“ Proč tedy dopouští všechno to zlo na Zemi“ ?

Jenže ono je vše trochu jinak. My lidé si totiž neuvědomujeme, že si mnohdy za špatné situace můžeme sami. Přinejhorším bývají na vině přátelé, rodiče a společenské zřízení.

Bláhové je, domnívat se, že za vším stojí Bůh a že nám ve všem pomůže.

V nouzi totiž úplně stačí, aby si lidé pomohli sami mezi sebou. Je nás dost a s trochou sebezapření a solidarity se mnohým pomoci dá. Není třeba volat vždy „Bože pomoz mi !“. Stačí přeci zavolat „příteli pomoz !“ A že vám přátelé nepomohou ? Tak to nejsou přátelé……

A za co že to tedy může Bůh ?

Za války, které vedou lidé se svobodnou vůlí ? Však víte, jak málo stačí k tomu, aby se člověk nechal zmanipulovat k válčení a zabíjení. Je 21. století a bojuje se stále... skutečně pokrok...

Říká se, že člověk je jediný parazit na Zemi, který dokáže parazitovat na svém vlastním druhu…..co k tomu dodat.

To si říkáme inteligentní a svobodné bytosti.

Lidé mi často říkají :
„Kdyby Bůh existoval, určitě by války, tolik utrpení a zmařených životů nedopustil“. Jenže co by měl ten Bůh dělat ? Vzít lidem svobodnou vůli nebo je vymazat s povrchu zemského ?

Ano bylo by lehké, kdyby nad lidstvem někdo stál a „ničil špatné lidi“ již v zárodku, ale bylo by to spravedlivé ? A bylo by potom vůbec zapotřebí svobodné vůle a možnosti volby ? A kolik lidí by na Zemi zbylo ?

Svobodná vůle nám dává možnost volby mezi pokorou a odporem. Tedy z pohledu lidí, je tu možnost volby mezi Dobrem a Zlem. A ruku na srdce, kdo z nás je dokonalý ?

Negativum, pro lidi Zlo, je ve skutečnosti vyvažující strana bytí, která je součástí systému evoluce lidských bytostí. Negativní děj je potřebný i k analýze cílového směru bytí. Lidé totiž mohou negativní výsledek svého chování poznat jen na základě Varování nebo prožité Zkušenosti.

Zlo není tím zlem o kterém mluví lidé. Ve skutečnosti jde o Negaci, neboli běh událostí jiným směrem než pozitivním, což vyvolává negativní dopad. Zlo je výsledkem špatné volby a nesprávného rozhodnutí. Je to druhá cesta, cesta do „pekel lidských omylů“.

Negaci není třeba vymýtit, ale stačí ji hlídat a stanovit jí hranice. Zlo samo o sobě nevzniká a život neničí. Vinu na vzniku Zla nesou ti, kteří přirozenou negaci zneužijí nebo ji nebezpečně znásobí.
Je to jako s atomem - při špatném zacházení může zabíjet. A přesto není atom sám o sobě špatný a zlý. Špatný je pouze ten, kdo atom použije nesprávným způsobem !

Ano život dává všem duším možnost „narodit se, pochopit, prožít a poučit se“. A k poučení a svobodné vůli patří i možnost poznání dobrého a zlého. Je jen na nás, jak s životem naložíme, ne na Bohu.

Vím, někteří z vás namítnou :
„A co ti, kteří se rodí v té a té společnosti, za špatných podmínek, v prostředí kde se odjakživa válčí, neguje a žije zle“ ? V tomto případě, bych zase odpověděl otázkou – A ti lidé neznají, co je láska ? A nemají šanci tu společnost změnit ? Upřímně si řekněme, že ano, mohou změnit vše !

Kdo tedy Zemi obývá a spravuje ? Lidé nebo Bůh ? Jednoznačně lidé.

Lidé, zase lidé. Lidé, kteří dokážou myslet, prožívat, žít a milovat, ale zároveň, lhát, okrádat a zabíjet se navzájem.

Proč tedy Bůh dopouští aby se lidé tolik nenáviděli, záviděli si, pomlouvali se, ponižovali se navzájem a zabíjeli ? Není to náhodou tak, že Bůh nic nedopouští a za vše si můžeme sami ? Není to, že obviňujeme Boha za naše chování jen lidská výmluva ? Nemáme náhodou dostatek sil a rozumu vše společným úsilím změnit ?

Jsme přeci vesmírné bytosti, protože jsme jeho součástí (Vesmíru). A co člověk, to střípek mozaiky zvané „Lidstvo“. Proto tu mozaiku poskládejme do správného obrazu. Obrazu Lásky a Naděje.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner