Numerologie - rok 2011

Představujeme vám Numerologii, okultní nauku o číslech, výpočtech a pravdě. Numerologie používá základní desítkovou soustavu, která označuje deset prstů. Je to moderní věda, jejiž kořeny sahají až do starověku a dávných kultur. Spočítejte si sami, co vás čeká příštím rokem.

Váš osobní rok v roce 2011, jaký bude?

Tento rok si spočítejte podle svého narození.

Sčítejte den, měsíc a rok.

Den narození měsíc narození rok co nás čeká
25 1 2011
2+5+1+2+0+1+1=12 dvanácku ještě rozložíte na 1+2=3. Trojka je váš osobní rok 2011.

Jediné dvě čísla se nerozložují a to 11 a 22 - jsou to čísla vládnoucí.

Výsledek:

Rok číslo 1

Tento rok se zamyslíme, co vlastně chceme dosáhnout a také to dobře naplánujeme. Naučme se rozpoznat své silné a slabé stránky.

Rok číslo 2

Nové kontakty, příležitosti, práce, zlepšování vztahů a uvědomění sama sebe.

Rok číslo 3

Studium, lepší komunikace a sebezdokonalení.Vlohy na spisovatelskou činnost - literární a uměleckou.

Rok číslo 4

Složitosti a těžkosti na poli pracovním. Ztráta, vyhazov a nedůvěra. Rok, který vás donutí šetřit a myslet jen na potřebné věci.

Rok číslo 5

Svoboda duše a těla, zlepšení zdraví a rodinné vazby. Přizpůsobení se partnerovi, práci a koníčkům. Osobní růst.

Rok číslo 6

Inspirace, klid a harmonie těla i duše. Nalezení čistoty sebe. Vibrace čísla šest vám dávájí klid a štěstí.

Rok číslo 7

Budete sebou zmítat a kopat okolo sebe, ale je důležité, že pochopíte styl, rozvoj věcí a svou stabilitu. Rozvoj duchovna a víry.

Rok číslo 8

Osobní prosperita a úspěch, ale může tím dojít i ke ztrátě lásky. Udělejte si pořádek ve svých financích.

Rok číslo 9

Ukončení jednoho cyklu života , počátky nového cyklu. Změny, rozvoj, ale i uvědomění si, že je ještě něco nutné dopilovat.

Rok číslo 11

Uplatnění ve všech oblastech života, rozvoj podnikání, sňatky a štěstí v roce.

Rok číslo 22

Toto číslo je číslo králů, pokud jdete do politiky, vystoupáte vysoko, možná až nejvýše. Silný a krásný rok, pozor však na zneužití moce.

Kam dál?

SMS Věštba
SMS Výklad / banner