Numerologie: Práce s čísly

NumerologieMožná, že už jste slyšeli o metodě zvaná numerologie. Jde o metodu, která jak už název napovídá, pracuje s čísly a výpočty, jak podle data narození, tak i jména a příjmení.

Kde se numerologie vůbec vzala? Slovo numerologie je původem ze slova šifra, kód, či numero. V latině tento název znamená číslo. Jde o vědu o číslech, která je na tomto světě už mnohá staletí. Už v dávných dobách lidé věřili, že čísla jejich životy ovlivňují a každé číslo má svou vibraci. V Řecku lidé věřili, že čísla od jedné do devíti představují proces tvoření a to od počátku vesmíru. Numerologie je silně spjata i s astrologií, kdy čísla vibrují v souladu s planetami sluneční soustavy.

Kdo numerologii vymyslel ?

Za jejího otce se považuje Pythagoras, známý starořecký matematik, který tuto metodu učil v mystických školách a napomáhal i ke vzniku esoterických škol. Šlo mu o to, aby se lidé pomocí čísel pochopili a mohli duchovně vzrůstat.

Čísla, ke kterým v této metodě dojdeme, nám pomáhají pochopit sebe samé a vidět své kladné i záporné vlastnosti a naučit se s nimi pracovat. Můžeme se dozvědět důležité informace i o naší povaze, zdraví a životní cestě. Dovíme se i věci o našem domově či práci. V numerologii se dají vypočítat i vhodné období k početí, začátku studia či podnikání.

I čísla v sobě nesou karmu a tak se můžeme dozvědět, s čím budeme v životě bojovat a jak odčinit karmické vztahy. Metodou můžeme určit i oblasti, ve kterých máme vlivem minulých životů bohaté zkušenosti.

Pomocí energie čísel se nám může zlepšit život i náhled na svět.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner