Magie duše

Tarotová magieMagie, slovo pro někoho tajemné, pro jiného neznámé ale občas i zapovězené. Když se podíváme na původní slova (staroperské a řecké), tedy „magus a mageia“, přeloženo „kněz a kouzelnictví“, vnímáme skutečně něco tajemného nebo nezvyklého.
Jenže magie je ve všem a všude kolem nás. Původní význam slova pomalu mizí a magii můžeme v současnosti vnímat nejen jako pokus o ovládnutí nadpřirozených sil, ale i jako ovládání sil přírodních a tím tedy sil přirozených. Magie již pro nás není tabu, i když se o to mnohá náboženství snaží. Můžeme ji sice zneužít, ale stejně tak je to na světě se vším.

Magie ve své podstatě existuje, je kolem nás a v nás. Ano, někteří mágové sil temných zneužívají, ale je to jejich problém. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že je lituji, protože cena, která se platí za zneužití magie je krutá a vysoká.
Využívání magie, tedy některých sil k dobrým účelům, nemůže být nikdy odsuzováno. To nám potvrzuje i magie kabalistická. Učení magie je sice někdy ještě „tajné“, ale to je přirozené, protože ne každý je připraven jí pochopit. Ono totiž skoro každé tajné učení bylo v dobách minulých srovnáváno s magií, avšak mylně.

Magickým myšlením se dá nazvat vše, co nekonvenčně nesouhlasí s dogmaty ateistickými a náboženskými.
Magií je totiž i myšlení člověka, směřující k ovládnutí vlastní mysli a negativních dějů v lidském životě. Vůbec práce s „biologickým strojem“, tedy tělem a všemi vlivy kolem něj, jest magií.
Říkáme tomu magie duše. Chceme-li totiž ovládat chod svého těla a všechny energie s ním spojené (např. myšlenky), musíme si někdy připadat jako mág, který chce ovládnout neovladatelné.

Duše, má v podstatě obrovský magický potencionál. Uvědomte si, že jenom naše tělo, námi nekontrolovatelně ovládá několik přírodních sil.
Nebojte se slova magie, protože pokud magii využíváte ku prospěchu svému, prospěchu z kterého mají kladný užitek i ostatní lidé, tak je vše v pořádku. To si vždy obhájíte.
Magie – tedy pozitivní ovládání energie myšlenek a slov je magií vysokou, ale určenou většinou pro každého - magií lidské duše.
I v některých obřadech křesťanských církví najdete náznaky magie a mnoho křesťanských kultů s prapůvodní magií souvisí. Ať už je to Křest, Modlitba, Večeře páně a další počiny, kdy se pracuje s mystickou (tedy tajnou, tajemnou) podstatou každé víry.

Pokud vám nebo vašemu dítěti někdo přirozenou magií zachrání život, určitě jej za to nezatratíte. Pokud konal v dobré vůli a nikomu neublížil, tak proč ne ?
A ti kdo používají zlé síly ? Nechť se sami zodpovídají, ty nechte jinému soudu.

Klidně čarujte, vyčarujte lidem úsměv na tvářích, vykouzlete lásku v lidech a klid ve svých srdcích.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner