Lidské představy

PředstavyMáme je všichni. Představy, které formují náš život. Někdy správným směrem, jindy špatným.

Jak vůbec vznikají ? Vznikají na základě našich vjemů a zkušeností. Situace, zážitky, ale i pocity, které odmalička vidíme, slyšíme a prožíváme, se v nás ukládají a vytváří „ideální představu toho, jak by co mělo vypadat“.

Samozřejmě, většina lidí považuje svou představu za tu „nejideálnější“.

Typickým příkladem je manželství

Lidé často vstupují do manželství s rozdílnými představami. Důsledkem jsou partnerské střety „představ“ a následné manželské neshody. A tak představy ovlivňují život kolem nás více, než je zdrávo.

Samozřejmě, že je dobré „snít a představovat si“, ale v rámci reálných možností.

Jestliže má žena představu o lásce jinou než muž, pak je vhodné si společně sednout a říci o své „představě“ partnerovi. Pokud to včas neučiníme, začne v nás hlodat pocit, že nás třeba partner nemiluje tak, jak si „představujeme“, a vznikne problém. V této souvislosti je dobré si připomenout představy neuskutečnitelné čili velmi idealistické. U těchto představ je lepší „dát jim reálné hranice“ a raději je přizpůsobit skutečnosti, než do nich zabřednout. Musíte si uvědomit, že nic není ideální, žádný člověk, vztah ani život. Vězte, že láska, kterou někdy vídáme v médiích, třeba TV seriálech, není vždy realitou, ale též jen autorovou představou !

Avšak nezoufejte, vaše představy nejsou určitě vždy falešné, protože i neuskutečnitelná představa může mít správný a reálný podklad. Prostě jen tuto představu nelze realizovat v dané době, situaci a s určitým člověkem.

Takže, spojte své představy s druhými, hlavně s těmi, na kterých vám záleží, nechť se prolínají s realitou světa a zachrání váš vztah i klidný život.

A špatné představy ?

Představy zvrhlé nebo představy lidí psychicky nemocných, představy, které ubližují, slouží jen k ukojení potřeb jedinců a v neposlední řadě i představy, vznikající bez přičinění osoby, kterou tyto představy „napadají“. Těmto představám je nutno se bránit a vytlačit je z našich myslí.
Takže své kladné představy klidně mějte. Sněte, prožívejte a vstupujte do nich, ovšem nestaňte se trvalou součástí těchto představ, ale vracejte se zpět do reality bytí. Proč ? Protože by se vám mohlo stát, že se vám nebude ze světa iluzí chtít zpět.

Možná, že se nám někdy naše představy vyplní, zvláště když jsou pozitivní, ale k tomu si my, lidé, musíme pomoci sami. V současnosti nám nezbývá než „představovat si, že jednou nám bude lépe“. Přeji to všem.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner