Léčení pomocí zenové meditace

Meditace v KliduZen, nebo také zen buddhismus (zenový buddhismus) je jednou z několika forem buddhismu, který je především nejvíce rozšířený v Asii a to na území Japonska a také Jižní Koreje. Další příznivci jsou rozeseti po celé planete, ale ne v tak velké koncentraci jako v Asii.

Zen vznikl jakožto odnož mahájánového buddhismu, který vznikl někdy v pátém století v Číne. Nejsou bohužel dochovány žádné písemné památky ani další jiné znalosti. Tento zen je a byl chápán jako učení, které se předává beze slov. Tedy beze slov přímo od mysli k mysli, od srdce k srdci - bez nutnosti vysvětlovat další věci okolo.

Zen se stal pravděpodobně reakcí na dobu, kdy se začali stavět velké chrámy a svatyně, které byly bohatě zdobeny obrazy, sochy a dalším tehdejším uměním. Podstatou zenu je absolutní prázdnota - meditace na tichém a ničím nerušeném místě.

Pro svoji zaměřenost na nitro a meditaci potřebuje člověk klidné a ničím nerušené místo, které je dnes chápáno jako protipól dnešní uspěchané a rychlé době podnikání a politiky. Dochází tedy k jakémusi kontrastu konzumu. Proto nabývá na popularitě jak v Evropě, tak i v Americe.

Jaká je filozofie zen buddhismu?

Jak už jste se mohli v tomto článku dočíst, podstatou této filozofie je dosažení absolutní prázdnoty. Zaměřujeme se tedy na pochopení života tady a teď - tedy aktuální prožitky. Žijeme v tomto okamžiku a v tuto chvíli.

Musíme mít vlastní tělo i ducha. Vše by tedy mělo být na správném místě a ve správném způsobu. Pro zen je například charakteristické okamžité probuzení bez nutnosti projít přípravnými stádii. Tento princip existoval již v Indii, kde se uvádí, že existuje jak postupný, tak i náhlý způsob probuzení.

Meditace na tichém místě usiluje o dosažení prázdnoty a klidu mysli. Je intuitivním prostředkem pochopení dharmy – takovéto niterné, vnitřní vcítění, prožití pravdy samotné, je považováno za důležitější, než rozumové studium. Techniky a způsob meditace přechází z mistra na žáka osobním předáváním vhledů.

Nepřehlédněte:O budhismu

SMS Věštba
SMS Výklad / banner