Hrady a zámky

Hrady a zámky, kde straší

Hrady a zámky, kde straší XVII. díl: Jindřichův Hradec

Jindřichuv HradecNa jindřichohradeckém panství se má už staletí zjevovat jistá Bílá paní, zdejší zámek tuto zvěst používá jako lákavou turistickou atrakci. Kdo vlastně byla ona šlechtična, která se stala předobrazem hodné víly, pečující o své potomstvo? Totiž, abyste rozuměli, Bílá paní by neměla být považována za nějaké zlé strašidlo. Samozřejmě, pokud se skutečně zjevovala, kontakt s podobnými stvořeními je vždy trochu o děsu a úleku. Ale nejproslulejší jihočeský velmož Petr Vok o ní mluvil úplně jinak a podle pověsti díky tajemnému zjevení našel obrovský poklad ukrytý ve zdech zámku.

Tajemná řeč čísel ve stavbách aneb symbolika pětky na Zelené hoře

Zelená horaKostel tyčící se na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou působí opravdu magicky. Není divu, i on má co do činění s čísly. Mnozí stavitelé totiž řeči čísel využívali ve svých stavbách jako symboliky. Zároveň tak dávali stavbě do vínku konkrétní osud. Chrám má tvar hvězdy.

Pět nových hvězd pro Jana

Příkladem architekta, který mluví řečí čísel je Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723). Za jeho opravdu mistrovské dílo můžeme považovat poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou a dolní hřbitov hned u kostela. Santini-Aichel do monumentální stavby šifruje číselné vzkazy, a to dokonce přímo se souhlasem zdejšího žďárského opata Vejmluvy. Využívá zde symboliku pěti ran Kristových. Kostel je vysvěcen Janu Nepomuckému, po jehož smrti roku 1393 prý na obloze vyšlo pět nových hvězd.

Tipy na letní výlety: Hrada Veveří

Hrad VeveříPokud tápete, jaký program si naplánovat na víkend, už nemusíte bloumat. Máme ve zvyku odjíždět na dovolenou za hranice naší země, ale i u nás je krásně a existuje tu mnoho míst, které stojí za návštěvu. Jedním takovým místem je i hrad Veveří.

Nachází se pouhých dvacet kilometrů severozápadně od centra Brna, nad zákrutem řeky Svratky. Přesně tam, kde stojí hrad Veveří, se do Svratky vlévá potok Veverka. Hrad Veveří se nachází také kousek od malebného kraje – Pohádky máje. Spojit tak můžete návštěvu hradu i s malebnou krajinou plnou krásných cest.

Hrady a zámky, kde straší XVI. díl: Hrad Bouzov

Hrad BouzovHrad Bouzov založili Búzovi z Búzova, o kterých je zmínka už v roce 1317. Búzov je dřívější název pro Bouzov. Původní hrad byl postaven v gotickém stylu a byl postaven především, aby strážil obchodní stezky z Olomouce k Jevíčku.

Mezi významné majitele hradu patřili i Páni z Kunštátu, za jejich vlády byl hrad rozšířen a vzkvétal. Dalšími významnými majiteli byli Haugwitzové z Biskupic, tehdy také došlo k nálezu velkého ložiska železné rudy. Roku 1558 však hrad vyhořel.

Hrady a zámky, kde straší XV. díl: Hrad Budyně nad Ohří

Hrad Budyně nad OhříUž Václav Hájek z Libočan zanechal záznam, že počátky tohoto hradu se vážou někdy k roku 881. Nedá se však skutečně doložit přesně doba, kdy byl tento hrad postaven. Region byl sice v dávných dobách osídlen, ale přesný rok není nikdo schopen určit.

Co je však jisté, je, že za předchůdce hradu může být od 11. století brán přemyslovský roubený dvorec. Poté se změnil v kamenný hrad, ale počátky této přeměny také nejsou datovány. Přeměna v hrad kamenný proběhla pravděpodobně za vlády krále Přemysla Otakara II. ve druhé polovině 13. století. Roku 1316 hrad dobyl Jan Lucembruský, který o dvacet let později vyměnil toto panství se Zbyňkem Zajícem z Valdeka. Jan Zajíc poté nechal roku 1463 hrad rozšířit a přestavět a vše stylizoval do slohu pozdní gotiky.

Hrady a zámky, kde straší XIV. díl: Bítov

Hrad BítovHrad Bítov byl pro Přemyslovce velmi důležitým opěrným bodem. Je postaven na skalnatém ostrohu, který obtéká řeka Želetavka. Pod hradem se nachází město Bítovec. Bítov byl známý hlavně proto, že spravoval okolní města. Nejstarší dochovaná kamenná stavba hradu pochází z dob 12. století a představuje ji obranná břitová věž.

Hrady a zámky, kde straší XIII. díl: Hrad Okoř

Hrad OkořNa Okoř je cesta jako žádná ze sta…. zpívá se ve známé trampské písničce o hradu Okoř.

Hrad Okoř se stal hradem zahaleným tajemstvím a to také díky písni o Bílé paní, která na Okoř chodívala o půlnoci strašívat. Všichni tak dobře známé písničku o Okoři, ale co o tomto hradu vlastně víme?

Ve 13. století na místě hradu stála pevnost, která se pyšnila krásně zdobenou kaplí. Hrad byl postaven před rokem 1359 a nechal jej postavit František Rokycanský. Opevnění hradu se táhlo na horní části skály. Hradu dominovala obytná věž, která byla vybudována na místě staré kaple. Právě hrad Okoř patřil mezi nejhonosnější sídla tehdejší české šlechty za tzv. „karlovské“ doby.

Hrady a zámky, kde straší XII. díl: Zámek Český Krumlov

Zámek Český KrumlovKrásný zámek Český Krumlov patří mezi nejvíce navštěvované památné objekty u nás. Ještě než vůbec byly položeny první základy tohoto krásného zámku, návrší, na kterém stojí, bylo osídleno už od doby bronzové.

Hrady a zámky, kde straší XI. díl: Zámek Červená Lhota

Zámek Červená LhotaPůvodně na místě, kde dnes stojí nádherný zámek v překrásném prostředí, stála tvrz. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1465. Teprve až mezi lety 1542-1555 majitel tvrze Jan Kába nechal tvrz přestavět do renesanční podoby a to podle italského stavitele Honse Vlacha.

Omítky tvrze byly natřené na červeno a tak roku 1602 se poprvé uvádí v pramenech Červená Lhota. Název vycházel ze zbarvení omítek tvrze. Až mezi roky 1658-1678 stavební úpravy proměnily tvrz na barokní zámeček, který byl v tehdejší době užívaný jako letohrádek.

Hrady a zámky, kde straší X. díl: Zámek Bechyně

Zámek BechyněMěsto Bechyně bývalo původně slovanským hradištěm a roku 1268 bylo město Bechyně koupeno králem Přemyslem Otakarem II. Ten se rozhodl, že tu pro sebe postaví hrad.

Mezi významnější majitele bechyňského hradu patří Šternberkové. Bechyně jako město mělo důležitou funkci a to být městem krajským. To se dělo jen do roku 1776, poté město postupně ztrácelo svou funkci.

Syndikovat obsah