Články Astroložky

Články Astroložky

Síla odpuštění II.: Vždy je to jen o vás

Smutný mužPokud chcete odpustit, neznamená to, že tuto zkušenost musíte nutně z vašeho života vymazat. Odpuštění neznamená zapomenout. Zapomínat, bychom v některých životních situacích neměli.

Zapomínat bychom neměli zejména proto, že každé odpuštění je pro nás zkušenost, ze které se musíme poučit. Každá negativní situace nám nese nějakou informaci. Jakmile ji rozšifrujeme a pochopíme, najednou budeme volní a uleví se nám. Ten pocit by se někdy dal přirovnat i k tzv. pádu kamene ze srdce. Ihned ucítíte, jak jste lehčí o své starosti. Budete mít čistý štít a nemusíte se ke svému trápení již vnitřně vracet.

Bájná Atlantida III.: Důkladný systém

Lidé z Atlantidy uměli pracovat s krystaly, vnímali je jako sobě rovné a telepaticky s nimi komunikovali a programovali je na provedení několika činností. Některé krystaly sloužily jako úschovna informací.

Tato civilizace měla takové schopnosti, že stačilo dlaněmi přejet kámen a mohli jej vytvarovat, jak jen chtěli. Tušili, že všechny věci v přírodě mají vědomí a že s nimi mohou komunikovat. Měli hluboký respekt ke všem věcem kolem sebe.

Síla odpuštění I.: Děláte to pro sebe

Síla odpuštěníSami jistě víme, jak to je příjemné, když nemáme žádné starosti, milujeme a jsme milováni. Láska to je to nejdůležitější, co nás na naší životní cestě může potkat. Pokud, nám ale někdo ublíží a nechová se tak, jak bychom si představovali, nosíme si tuto křivdu a pocit ublížení s sebou. Začínáme trpět výčitky svědomí, zda my nejsme ti špatní a není problém v nás. Navíc s postupem času si v sobě vytvoříme i zlobu a pocity odsouzení daného člověka.

Někdy se chceme i přes hluboké rány, které nám někdo způsobil, přenést. Ale čím více chceme a přejeme si to, tím více jimi trpíme. Jak je to možné?

Bájná Atlantida II.: Nadpřirozené schopnosti

AtlantidaŘíká se, že lidé z Atlantidy využívali svých jasnozřivých schopností a skvěle ovládali svou mysl. Procházeli principy okamžité karmy. Spolupracovali s ostatními, ctili se navzájem a byli neustále ve spojení se svými spirituálními průvodci. Žili přítomností a také udržovali styky s bytostmi z jiných planet a světů. Důležité pro tuto civilizaci bylo to, že žili šťastně, zábavně, jednoduše a zejména ve spojení s přírodou. Respektovali všechny formy života a netrpěli strachem. Jídlo a voda, kterou si opatřovali, byla vždy čerstvá. Měli jasnou intuici a otevřené srdce. Snažili se žít v harmonii.

Bájná Atlantida I.: Dávná civilizace

OceánBájná Atlantida se původně nacházela v oblasti dnešního Středoatlantského hřbetu, který je nyní převážně pod hladinou oceánu. V některých místech však hřbet vystupuje nad hladinu oceánu v podobě ostrovů.

Tento hřbet je hluboko 2500 metrů pod hladinou moře a považuje se za nejdelší pohoří na zeměkouli o délce 20 300 kilometrů a šířce 1 500 kilometrů. Táhne se na severu od Islandu přes Azorské souostroví až po ostrov Bouvet, který se nachází v jižní části Atlantského oceánu. Celý hřbet je tektonicky velmi čilý.

Pyramidy IV.: Teorie pyramidologie

Pyramidy s VelbloudemV souvislosti s pyramidami existuje také směr zvaný pyramidologie. Jde o zaměření, které se vyvinulo v 19. století. Mnozí skeptici tvrdí, že jde o pavědecký a neprokazatelný názor. Mnoho odborníků však myšlenku tohoto směru podporuje. Hlavní myšlenkou je, že pyramidy mají speciální účinky, kumulují energii a jsou zároveň energetickými zářiči.

Základem celé této teorie je fakt, že se uvnitř pyramidy kumuluje, koncentruje a následně transformuje kosmická energie. Důležité je však zachovat poměr základny a výšky pyramidy tak, aby výsledkem bylo známé Ludolfovo číslo – 3,14. Jedna ze stran pyramidy by také měla směřovat k severu.

Magická úloha včel II.: Jak pomoci včelám

VčelaVčelaření by v našich podmínkách potřebovalo především novou generaci mladých včelařů, která by toto řemeslo přenesla dále a snažila se jej nějakým způsobem neustále udržovat. Je ale zajímavé, že se čím dál více objevuje tzv. městské včelaření. I ve městě se totiž včelám může dařit. Ať už jde o botanické zahrady, parky, balkony nebo předzahrádky. Květy, které na těchto místech včely nacházejí, jim dodávají dostatek jídla. Rodí se tak nové úly na zahrádkách, ale také přímo ve městech. V dnešní době už tak vznikají nové projekty, které mají nejen za cíl šířit osvětu, ale také se snaží napomáhat novým včelařům a rozvíjet jejich možnosti zejména ve městech. Tyto projekty se rozšiřují už i u nás. Jen v Praze byly v květnu položeny celkem tři úly na střechu obchodního centra Chodov.

Pyramidy III.: Evropské pyramidy

PyramidsMocná pyramidální stavení jsou postavena na různých místech celého světa. Žulové chrámové pyramidy můžete najít i na jihu Indie, které zde byly postaveny za dynastie Chola. Zajímavostí je, že řada těchto pyramid se dodnes užívá k různým náboženským účelům. Takovým příkladem je Brihadisvarův chrám v Thanjavuru a také dva chrámy v Darasuramu. Tyto stavby můžete najít také na seznamu světového dědictví UNESCO. Pokud toužíte navštívit velké množství pyramid, zkuste Sri Rangam na ostrově Srirangam, kde se nachází největší pyramidová oblast v Indii.

Magická úloha včel I.: Kdyby včely nebyly

včelyOd jara už venku slýcháváme bzukot včel, které se shromažďují buď ve velký roj a hledají svá nová útočiště nebo se srocují k různým květům, které opylují a sbírají pyl, z kterého poté získáváme med. Možná si ani neuvědomujeme, že díky těmto malým a drobným včelkám se můžeme těšit nejen z medu, ale také z ovoce, zeleniny nebo kávy.

Právě díky včelkám vypadá příroda tak, jak vypadá. Až čtyři pětiny kvetoucích rostlin jsou totiž opylovány hmyzem. Kdyby zde včely nebyly, přišli bychom až o třetinu úrody. Některé plodiny bychom nesklidili už vůbec, protože jsou na opylování hmyzem závislé. Do této skupiny patří například rybíz a jiné drobné ovoce. Z krajiny by zcela vymizely některé rostliny a postupem času by také zanikly celé ekosystémy. Třeba takové vřesoviště. Nebýt včel, čelili bychom opravdové ekonomické krizi, kdy by se prudce zdražily potraviny. Všechna kvetoucí pole a sady by se totiž musela opylovat ručně a uměle.

Pyramidy II.: Známé pyramidy

Pyramidy v EgyptěEgypt se stále stává vyhledávanou lokalitou pro vědce, archeology a egyptology. Každého láká území pyramid, které je obklopeno spoustou tajemství. Z dosud doložených zjištění vyplývá, že vrcholným obdobím stavitelů egyptských pyramid bylo období vlády čtvrté dynastie. V této době také pravděpodobně vznikla nejznámější pyramida – Cheopsova. Nazývaná také jako Chufuova pyramida nebo Velká pyramida v Gíze. Jde o největší známou kamennou stavbu vybudovanou v období starověku. Je symbolem staroegyptské civilizace a jediným zachovaným z klasických sedmi divů světa. Můžete ji najít na pyramidovém poli v Gíze na předměstí dnešní Káhiry. Tato pyramida kromě své velikosti vykazuje i jiné odlišné rysy. Právě proto se jedná o archeologicky nejzkoumanější objekt a táhne sem návštěvníky a vědce z celého světa.

Syndikovat obsah