Články Astroložky

Články Astroložky

Zelený čtvrtek, postní den

Zelený ČtvrtekDatum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Neděle Hodu Božího velikonočního je vždy po prvním jarním úplňku. V křesťanském kalendáři je Zelený čtvrtek čtvrtkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Evangelická bohoslužba Zeleného čtvrtka je bohoslužbou Poslední večeře. V katolickém pojetí k ní přistupuje církevní tradice svěcení olejů v biskupských chrámech (olej křestní, biřmovací, při nemoci a posledním pomazání), kolem roku 1200 přijala církev do své soustavy svěcení vajec. Z Kristova příkladu se k Zelenému čtvrtku váže hostina a středověký obřad umývání nohou starcům. Zelený čtvrtek je den milosrdenství a obdarovávání. Na Zelený čtvrtek má zvláštní postavení volba pokrmů i forma jejich požívání, neboť je to den postní, den nejdelšího (čtyřiceti denního) i nejpřísnějšího půstu v roce, který vyvrcholí na Velký pátek.

Velikonoce

Velilkonoce 2009Oslava Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spojena se dvěma svátky, které souvisejí s obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký - na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek zemědělský, který je spojen s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života. Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci lety: láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není konečnou stanicí života. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme nový život. Proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem?

Jak nás ovlivní hvězdy v Dubnu

Noční oblohaVenuše bude provázet naši budoucnost v dubnu. Dále to bude Merkur /od 10.4. - do 5.5./ Saturn /v noci/ a Jupiter, který provází Venuši na každém kroku. Můžeme je i společně vidět, na ranní obloze. Velmi dobré postavení mají Lvi. Saturn, který bude ovlivňovat náš spánek, protože svítí v dubnu velice pěkně v noci, dokáže dostat Lvi, do pozice dobrého postavení. Saturn bude i přes ně přecházet. Což jim dodá sílu a odvahu.
Velmi často nyní slýcháme dotaz, která že jasná hvězda to vlastně září zvečera nad jihozápadním obzorem. Ve skutečnosti se jedná o planetu Venuši, která svítí vysoko na obloze a jejíž večerní viditelnost skončí přibližně kolem 20. března.

Jarní rovnodennost 20.3.2009

Jarní rovnodennostJeden z nejsilnějších dní, pokud máte zdravotní problémy, měli byste po této hodině 12:43 co nejvíce pobývat venku a čerpat sílu a energii z hlubin vesmíru.Ještě další čtyři dny budou pro nás léčivé. V pátek 20. března v 12:43 SEČ vstupuje Slunce do znamení Berana (v dnešním souhvězdí Ryb) a přináší tak astronomické jaro. Tento pátek si vládu sluneční a hvězdná část dne rozdělí rovným dílem. Dále se pak budou dny prodlužovat a noci zkracovat. Slunce každým dnem bude zvětšovat svou výšku nad obzorem při své kulminaci a přinese nám tak kýžené jarní počasí. Bezměsíčné noci v době rovnodennosti však nabízí ještě jeden každoroční úkaz, o kterém kvůli současné míře světelného znečištění většina lidí ani netuší.

Sny

SnyVěštění ze snů je jedním z nejstarších způsobů věštění v historii lidstva. Je používané jak u primitivních národů, tak v rozvinutých společnostech. U nás se prodávají i knihy zvané „Snář“, podle nich si můžeme jednotlivý sen promítnout do reality, abychom se dozvěděli co nás čeká. Důležité je však rozlišovat mezi snem, který přichází z našeho podvědomí sám (bez ovlivnění) a snem ovlivněným - dějem předchozího dne, kdy si mozek znovu děj toho dne přehrává a všelijak si pohrává s fantazií.

Významy symbolů ve snu jsou různé a někdy protikladné. Např. snít o pavoukovi znamená, že máte problém, který musíte řešit. Ale znamená to i dobrou cestu k řešení problému.

Léčivý indiánský čaj Lapacho

Strom LapachoPředstavujeme čaj, který je docela neznámí u nás mezi lidmi. Máme velmi dobré zkušenosti s tímto čajem lahodné a velice zvláštní chuti. Plno lidí a můžeme říci, že okolo 90% procent populace je velice zatížené plísněmi. Jak vnitřními, tak vnějšími. Jistě si vzpomenete na vleklé záněty spojené s návštěvou bazénu, koupališť ap. Tento čaj je blahodárným účinkem na vaše bolístky. Pomůže i mnoha lidem, který mají plíseň spojenou s boty. Znáte svědění mezi prsty, plíseň. A nejen tam, máme ji i v ústech, trávicím ústrojí. Myslíme, že každý v dnešní době může věnovat trochu času s přípravou čaje.

Bankovní svátek

Peníze5. Březen 1933 Velká světová hospodářská krize a krach na burze Prezident Spojených států Franklin D. Roosevelt deklaruje bankovní svátek. Jsou uzavřeny všechny banky ve Spojených státech a zmrazený veškeré finanční transakce. Jak bude letos, předzvěst budoucnosti. Myslím, že až na nějaké škrábance, tento rok ustojíme v pohodě. Bude však kritický, pro velké a střední podnikatele. Jelikož ty malí jsou závislí na těch větších, bude se jim dařit také hůře. Mnoho jich skončí a zkusí krkolomné proražení jinde. Bude to však těžká cesta, ale svět ji již několikrát zažil. Nyní jsme však na žebříčku a stojíme velmi vysoko, nezbývá nic jiného a pomalu sestupovat. Situace tento rok bude obtížná a velmi vyčerpá státy z rezerv. Lidé se s létem budou více rozmýšlet a přesouvat zpět na venkov, kde vidí jistoty. Mnozí, opráší své nářadí a zasadí a zasejí semena do země, to jsou ty, co myslí na budoucnost.

Popeleční středa, aneb Masopustní půst

Masopustní půstOčistěte své tělo, v předjaří, tak jak to dělávali naši předkové. Zbavíte ho jedů a toxinů, ulehčí se vám. Popeleční středa je prvním dnem půstu. Její termín připadá na 40. den před Velikonocemi, do těchto 40 dnů se nepřepočítávají neděle, proto v praxi připadá popeleční středa na 46. den před, Velikonoční neděli. Kvůli nepravidelnému výpočtu data Velikonoc, se její termín každý rok mění.

Pátek13-tého

Pro křesťané moc smolný den. V historii se tento den datuje zpětně k datu 13.10.1307, to francouzský král Filip IV., zvaný Sličný rozhodl, že začne pronásledovat templáře. A slib dodržel, nastalo pronásledování, mučení, smrt. Templáři byli zničeny a částečně zanikly i s řádem. Jenom pár málo jedinců přežilo. Přitom tito lidé byli velice inteligentní. Ale jejich doba, teprve příjde.Pátek třináctého je proto moc špatným dnem, prý i tento den ale přináší štěstí. Ale jenom pár jedincům, takzvaným Vyvoleným. Mnoho lidí naopak cítí mrazení v zádech, stávají se jim divné věci. I zvířata se prý chovají divně. A to vás nechci strašit, ale máme po úplňku a ničivé, zlé síly z podsvětí mají velikou příležitost proniknou do našeho světa. Dnešní večer může být i pro někoho osudový. Večerní statistika nehod na silnicích, bude dost děsivá. Tyto dny se doporučuje jíst česnek a večer zavírat okna a dveře do domu. K večeru totiž zlé síly mají velkou MOC. Pokud možno nikde necestujte, měsíc totiž ubývá do úplňku a podporuje "moc" tohoto dne.

Svatý Valentýn

Květina je dar bohů a je ten největší důkaz lásky

Valentýnská kávaTo věděli již naši předci a proč, protože vyzařuje kladný energický náboj a vůni. Svátek zamilovaných se slaví každý rok 14. února, v den, kdy má svátek Valentýn. V České republice má poměrně mladou tradici. Ačkoliv mnoho dnešních Čechů dosud považuje svátek svatého Valentýna za americkou komerční legendu, jedná se v tomto případě o omyl. Valentýn je totiž opravdu historicky skutečná doložená postava. Proto je tento svátek stejně významný jako jiné historické momenty. Život svatého Valentýna je opředen mnoha tajemstvími. Z několika mála historických dokumentů lze zjistit, že zemřel v roce 269 (historici se však na roce jeho skonu neshodují a domnívají se, že mohl zemřít v letech 268 až 273), a následně byl prohlášen za svatého.

Syndikovat obsah