Články Astroložky

Články Astroložky

Varování věštkyně

Varování věštkyně, ilustraceOtevírají se nám mnohé možnosti, i když náš moderní mozek to nepřipouští, protože je vychovaný moderní dobou. Ale není právě v této chvíli čas se zamyslet nad svou budoucností a nad tím jaká bude? Nastává přechod, již teď prožíváme globální katastrofy a sociální chaos.

Mayové tvrdí, že postavení galaktického středu vůči srdci galaxie otevře v roce 2012 kanál kosmické energii, které proteče Zemí. Energie Zemi očistí a s ní vše co na ní žije a roste a pozvedne jí na vyšší úroveň vibrace. Tento proces již započal, Země se mění. Žijeme v nejdůležitější době, letech který budou mezníkem v historii. Prvním důkazem je i fyzikální parametr, neboli vibrace Země. Jde o velmi specifickou pulzaci, která ovlivňuje biologické procesy živých tvorů. U člověka je popsána tzv. Schumanova rezonance. Zpětně do historie se s tovky let rezonance držela na hodnotě kolem 8 kHz. Od roku 2000 vyrostla náhle na 13 kHz a vědci předpokládají že do roku 2012 vzroste na 21 kHz.

Proroctví ztracené knihy, Nostradámova proroctví

NostradamusNostradamus - věštec, astrolog, léčitel, francouz který své prorocví skryl mezi verše do ztracené knihy. Žil v 16.století a své proroctví schoval do ztracených knih. V tomto století by ho církev za takováto prorocví na místě upálila. Proto je maskoval do veršů.

V kresbách Ztracené knihy Nostradáma je zachycena naše budoucnost. Ztracená kniha vypráví o globálním oteplování. Země se otáčí a proto se náš pohled na hvězdy mění. Lidé začínají vnímat, že jsme na rozcestí, kdy se opravdu něco musí změnit. Proroctví Nostrádáma se překrývají s proroctvím Mayú. Nostradám do ztracené knihy vnesl mnoho důležitých věcí, mezi ně patří i datum 21.12.2012 kdy se Země, černá díra a Slunce ocitnou v pozici galaktického středu. Někteří se domnívají, že jde o datum důležitého astrologického jevu. Kniha varuje, že v tomto čase dojde k některým výjevům. Nostradamus přesně určil den, kdy dojde ke konjukci galaktického středu. Rok 2012 je v knihách vyznačen jako počátek nového věku a konec starého věku. Měli bychom proroctvím věřit? Proč se se jeden a půl století mluví stále více o Nostradámovi? Protože věci, které předpověděl se stali. A my si to stále více a více uvědomujeme.

Nastává nám diktatura ?

Mnozí z nás jsou neznalí a nikde se nedozví, co se vlastně ve světě děje. Tento článek vás má trochu posunout v lidském vnímání a chápání.

Konají se kongresy, sumity a podobné věci, kde je hlavní prioritou téma "Klima". Bohužel málokdo ví, že tyto představitelé a členové těchto dalo by se říci spolků jsou zastánci Nového Světového Řádu, neboli diktatury. Zasvěcení lidé, kteří tyto zastánci klimatu neustále sledují ví, že růžky nám začíná vystrkovat naše nejbližší Německo. Existuje jistá dohoda mezi několika zeměmi, které se neustále spojují a pomalu postupují dále k jistému cíly. První český internetový deník přináší informace o Německé diktatuře, která má za úkol pomalu ovládnout a sjednotit Evropu. Německý kancléř pronesl, že velká transformace bude vyžadovat, aby “občané světa souhlasili, že se vzdají svých spontánních tužeb žít si po svém jako dosud.” Znamená to, že budeme poslouchat co oni chtějí?

Asteroid MD2011, který těsně mine naší Zemi

Škoda, že se v pondělí 27.6.2011 okolo 15.20 hod nebudeme nacházet na polokouli, která je ponořena do noci. Viděli bychom totiž zářící průlet asteroidu okolo naší Země.

Tento asteroid objevil automat na vyhledávání asteroidů a jmenuje se Linear.

Probuzení energie

Díky krásnému Měsíčnímu zatmění, silným erupcím, které byli na Slunci začátkem června nám Slunce vstupuje do znamení Raka. Nastává Letní slunovrat, dne 21.6.2011. Tento den je pro nás všechny důležitý. Země se čistí a začíná se probouzet její energie.

Všichni citlivější to budeme pociťovat. Tento letní slunovrat je pro nás moc důležitý. Měl by odstartovat probuzení člověka, který soucítí s přírodou. Staré proroctví praví, že tento slunovrat a další konstelace planet, pro nás budou moc důležité. Měli bychom zapálit oslavný oheň, pomodlit se pokud jsme věřící, za spásu Země a její obnovu a za regeneraci přírody. Ale i svou návštěvou bychom měli začít probouzet energetická pole.

Zatmění Měsíce - 15.6.2011

Zatmění MěsíceDne 15.6.2011 nám nastává jedno z nejlepších a úplných zatmění Měsíce. Měsíc na obloze najdeme mezi Hadonošem a Střelcem. Bude tedy nevysoko nad obzorem a je možné ho plně pozorovat. Měsíc bude neobvykle rudý, až nahnědlý. Fáze zatmění potrvá necelé dvě hodiny. připomínáme, že toto zatmění je jedno z největších v tomto století, další bude až roku 2015.

Průjem, věc nelibá

Trávení v kresběJistě se všichni bojíte pohromy, která potkala Německo a je spojena již s několika úmrtími. Ano, průjem je vážný a život ohrožující problém. Bohužel, každý z nás to už někdy zažil. Průjmem označujeme časté vyměšování nezvykle řídké stolice. Neexistuje přesné vymezení průjmu, ale můžeme s určitou mírou za průjem označit 3 a více neformovaných až vodnatě řídkých stolic za den. Pozor, vždy není ohrožující na životě, ale musí se vnímat. Tím, že máme průjem tělo naznačuje problém v trávení, poruchy zažívání. To znamená, že nemůžeme léčit jen samotný průjem, ale celé zažívání a hledat, kde je ta chyba.

Karma rodiny

Šťastná rodinaPokud mluvíme o karmě rodiny, je vždy nutné se ohlédnout do minulosti rodu.

Karma, víte vůbec co to karma je? Karma je duchovní filozofie, kterou se můžete naučit, ale můžete jí i žít. Karma není nic mystického, je v každém z nás, buď s ní spolupracujeme, a zdokonalujeme jí, nebo jí jen příjmáme. Pokud chcete žít podle karmy, musíte se naučit v něco věřit. Nemusíte být budhistou, ale je nutné věřit v sám sebe, svůj osud a věřit, že může být na světě dobro. Karma je vždy spojená s životem a smrtí. Tím, že začneme spolupracovat a vylepšovat si karmu, tím dokážeme dosáhnout nejvyšší moudrosti, osvícení. Karma je tedy o meditacích, správném dýchání, vnímání všeho živého, ale i neživého. Věřte, že i kámen má svou inteligenci a duši. I staří Keltové na to věřili, i Indové, hinduisti, indiáni Hopi, apod. Tito lidé žili v souladu s přírodou.

Slunce

Sluneční zářeSlunce je jedinou naší hvězdou sluneční soustavy, má v průměru 1 milion kilometrů. Slunce je obrovská koule horkého plazmatu skládající se z vodíku a hélia, zahřátých na milión stupňů. Je to koule, která vyzařuje do okolí nepředstavitelné množství energie. Od Země je vzdálená 150 miliónů kilometrů a může se stát, že nám neublíží, byť bylo potvrzeno, že při erupcích Slunce, kdy na nás chrlí množství energie, zastihli erupce od Slunce Zemi již za několik hodin. Největší odborníci předpokládají nárust Sluneční aktivity v roce 2011 a roce 2012.

TOP SECRET - voda

Minerální vodaVoda, když se vysloví toto slovo víte, že je důležitá pro život na Zemi. Voda je tvořena všude. Je to tajemství přírody. Obsahuje jí i lidské tělo. Podstatou je, že voda je ovlivňována prostředím v jejím okolí a to jste asi nevěděli. Japonský vědec a léčitel M. Emoto dokáže pomocí okolí a fotografie vytvořit z buňky vody obrazec. Voda reaguje na své okolí a příjme z něho podněty, podle kterých se formuluje. Pokud jí například vystavíme Bachově nádherné hudbě, dokáže buňka vody vytvořit nádherný obrazec, pokud jí vystavíme metalu, obrazec je rozmazaný a neuspořádaný. Tento vědec opravdu dokázal, že voda je ovlivňována svým okolím. Voda je vůbec zvláštní jev a má schopnost při +4 °C dosahovat největší hustoty. Zajímá i Ruské vědce, kteří zkoumají schopnost vody vytvářet informace.

Syndikovat obsah