Bylinky

Měsíček zahradní - Calendula officinalis L.

Měsíček zahradníOkrasná zahrádkářská a jednoletá rostlina (zřídka dvouletá) s vřetenovitým kořenem a větvenou, až 50 cm vysokou lodyhou. Spodní listy jsou kopisťovité, horní téměř kopinaté nebo eliptické, až 12 cm dlouhé a chloupkaté. Větve jsou zpravidla ukončeny oranžově žlutým květem s dvouřadým zákrovem, jazykovitými květy okrajovými a trubkovitými v terči. Sedí na plochém lůžku. Malé plody (nažky) jsou člunkovitě článkovité, na hřbetní straně ostnité.

Jitrocel kopinatý - Plantago leanceolata L.

JitrocelJe to vytrvalá bylina s krátkým kořenem a s růžicí přízemních listů, ze kterých několik stvolů. Kopinaté listy zúžené v řapík, jsou celokrajní, nezřetelně zoubkované a 3 – 7 nervé. Květy uspořádané do válcovitého, před rozkvětem zašpičatělého klásku jsou malé a žlutobílé. Plod je dvousemenná tobolka, která se otvírá opadavým víčkem. Kvete od jara do podzimu. Jitrocel je rozšířený v Evropě a v Asii.

Podběl léčivý - Tussilago farfara

PodbělléčivýVytrvalá bylina, která se rychle rozrůstá výběžkatými oddenky. Z jedněch oddenkových pupenů vyrůstají na jaře květonosné stvoly, z druhých listy. Stvoly jsou jednoduché, vlnité, porostlé šupinami. Listy se objevují až po odkvětu rostliny a tvoří přízemní růžici. Jsou srdčitě okrouhlé, zubaté, na rubu šedoplstnaté. Květní úbory mají žluté, jazykovité samičí květy okrajové a samčí trubkovité v terči. Každý stvol nese jeden květní úbor podepřený zákrovem.

Kopřiva dvoudomá - Urtice dioica

Kopřiva dvoudomáVytrvalá bylina vysoká až 120 cm s větvitým plazivým oddenkem a čtyřhrannou lodyhou. Listy jsou řapíkaté, vejčité, dlouze zašpičatělé, na okraji pilovité, na lící tmavě zelené. Jednotlivé exempláře kopřivy dvoudomé se tvarem listů a jejich okrajem mohou lišit. V úžlabí horních listů vyrůstají latnatá květenství. Samčí a samičí květy jsou drobné a zelené. Rostlina je dvoudomá a je ojediněle obojaká. Ceá je pokryta žahavými chloupky, které někdy mohou chybět. Kvete od června do září.

Kontryhel obecný - Alchemilla Vulgaris

Kontryhel obecnýVytrvalá, značně proměnlivá bylina s krátkým, trvalým oddenkem při porvchu země, z něhož vyhání růžici řapíkatých listů a poléhavé nebo přímé, chloupkaté lodyhy větvené a někdy až 30 cm vysoké. Přízemní listy jsou dosti tuhé, okrouhle ledvinaté, dlanitě 7 – 9 laločné, na okraji pilovité, s povrchem většinou leskle chlupatým. V mládí jsou podle hlavních nervů řasnatě složené. Lodyžní listy mají okrouhlé a hluboce pilovité palisty.

Syndikovat obsah