Bylinky I - M

Bylinky tříděné dle abecedy I - M

Kostival lékařský - Symphytum officinale

Koptival lékařskýKostival je vytrvalá a statná bylina až 1 m vysoká s vícehlavým řepovitým oddenkem uvnitř bílým, na povrchu černým (proto se mu říká černý kořen). Přímá, nahoře větvená lodyha je drsně chlupatá, dole čtyřhranná. Listy jsou až 20 cm dlouhé, kopinaté, na líci málo, na rubu silněji chloupkaté a žilnaté. Krátce stopkaté květy jsou sestaveny do hustých vijanů.

Měsíček zahradní - Calendula officinalis L.

Měsíček zahradníOkrasná zahrádkářská a jednoletá rostlina (zřídka dvouletá) s vřetenovitým kořenem a větvenou, až 50 cm vysokou lodyhou. Spodní listy jsou kopisťovité, horní téměř kopinaté nebo eliptické, až 12 cm dlouhé a chloupkaté. Větve jsou zpravidla ukončeny oranžově žlutým květem s dvouřadým zákrovem, jazykovitými květy okrajovými a trubkovitými v terči. Sedí na plochém lůžku. Malé plody (nažky) jsou člunkovitě článkovité, na hřbetní straně ostnité.

Jitrocel kopinatý - Plantago leanceolata L.

JitrocelJe to vytrvalá bylina s krátkým kořenem a s růžicí přízemních listů, ze kterých několik stvolů. Kopinaté listy zúžené v řapík, jsou celokrajní, nezřetelně zoubkované a 3 – 7 nervé. Květy uspořádané do válcovitého, před rozkvětem zašpičatělého klásku jsou malé a žlutobílé. Plod je dvousemenná tobolka, která se otvírá opadavým víčkem. Kvete od jara do podzimu. Jitrocel je rozšířený v Evropě a v Asii.

Kopřiva dvoudomá - Urtice dioica

Kopřiva dvoudomáVytrvalá bylina vysoká až 120 cm s větvitým plazivým oddenkem a čtyřhrannou lodyhou. Listy jsou řapíkaté, vejčité, dlouze zašpičatělé, na okraji pilovité, na lící tmavě zelené. Jednotlivé exempláře kopřivy dvoudomé se tvarem listů a jejich okrajem mohou lišit. V úžlabí horních listů vyrůstají latnatá květenství. Samčí a samičí květy jsou drobné a zelené. Rostlina je dvoudomá a je ojediněle obojaká. Ceá je pokryta žahavými chloupky, které někdy mohou chybět. Kvete od června do září.

Kontryhel obecný - Alchemilla Vulgaris

Kontryhel obecnýVytrvalá, značně proměnlivá bylina s krátkým, trvalým oddenkem při porvchu země, z něhož vyhání růžici řapíkatých listů a poléhavé nebo přímé, chloupkaté lodyhy větvené a někdy až 30 cm vysoké. Přízemní listy jsou dosti tuhé, okrouhle ledvinaté, dlanitě 7 – 9 laločné, na okraji pilovité, s povrchem většinou leskle chlupatým. V mládí jsou podle hlavních nervů řasnatě složené. Lodyžní listy mají okrouhlé a hluboce pilovité palisty.

Syndikovat obsah