Karma a sanskrt

Karma, sanskrtJeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Jde o pravěký jazyk, který je zvláštní hned z několika důvodů. Naši předci tímto jazykem mluvili před dávnou dobou a navíc tento jazyk ukazuje spíše příčiny než důsledky. V našem dnešním světě může mít jedna příčina mnoho odlišných důsledků, a proto má i každý výraz v sanskrtu mnoho odlišných významů.

Například slovo karma. V překladu může znamenat osobnost, charakter, čin, skutek ale také osud. Díky tomu stejná příčina, která vtiskne člověku charakter, způsobí jeho skutky a ty se k němu pak opět vrátí a budou jeho osudem. Díky tomuto všemu slovo karma vyjadřuje hlubokou pravdu a to takovou, že osobnost vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto se osud často stává věrným odrazem osobnosti.

Často se v různých buddhistických knihách dozvíte, že karma je v podstatě příčina a následek. V buddhismu se věří, že naše chování a skutky ovlivňují to, co nás potká v budoucnosti. Proto je vždy dobré, chovat se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a snažit se konat dobro. Protože tento zákon karmy vám dobro vrátí v jiných podobách v budoucnosti. Nemusí to však být za tohoto života. Buddhisté věří, že karma je otázkou mnoha životů. Věří v reinkarnaci, což je život po životě, můžeme tak tedy žít mnoho životů na této Zemi.

Také existují tzv. karmické dluhy. Tyto dluhy si mezi sebou utvářejí lidé sami, jedná se většinou o mezilidské vztahy. Pokud někomu velmi ublížíte, může se stát, že vám vrátí stejnou mincí v příštím životě. Proto je nejlepší snažit se žít tak, aby se člověk nemusel za své chování jednou stydět a nemusel očekávat utrpení.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner