Jsme potomky Keltů

PotomekMnoho lidí si myslí, že Keltové mají své kořeny v Anglii. To je ale veliký omyl. Začátky Keltů se tradují u nás. V naší krvy koluje krev slavných keltských bojovníků, kteří byli velmi obávaný, po celém světě.V krvy našich lidí, je i plno potomků kouzelných Druidů.Keltové byli národ s velmi vyspělou kulturou i vlastním jazykem. Naše umění bylo rozvinuté daleko dříve, než umění řecké, nebo římské. O druidech se nám však mnoho poznatků nezachovalo. Víme jen, že to byli velmi inteligentní lidé, nositelé keltské moudrosti. Znalé všech přírodních zákonů. Ctili moudrou přírodu, znali byliny, jejich, použití, lektvary, přírodní jedy, houby. Milovali stromy, uctívali Dub.

Z oblohy znali postavení planet, hvězdy a uměli se v nich velice dobře orientovat.Buďme proto na sebe hrdí a pomáhejme jeden druhému, i u keltů to tak platilo. Dnešní doba nás žene někam jinám. Jsme lidé co si šlapou po svém štěstí, neváží si přírody. Ničí ji, odhazují do ní odpadky.Vryjte si do paměti, že se na nás naši předkové za to zlobí.Začněte každý u sebe a za pár let z nás bude národ, před kterým bude smekat celý svět. Jsme inteligentní lidé,/kam se na nás hrabe Amerika/ sice až na nějaké jedince, ale ty se přizpůsobí z davem.


Začněme třeba tím, že budeme třídit odpad. To je veliký postup pro nás v této naší době. Na celé zeměkouli dochází k nedostatku nerostných surovin. Někdy ten konec musí přijít, i když dnešní člověk si to nepřipouští. Pokud ale prohlédnete a všimnete si i reakcí našich vládních činitelů. Začnete postupně do celé věci vidět. Svět se za pár let postupně bude vracet zpět o pár desítek let a oni nás na ty změny mají postupně připravit. Pamatujte a mějte na srdci, milujte přírodu a zachovávejte ji v takovém stavu, aby ji spokojeně mohli užívat i ti potomci co příjdou po nás. Bude jim stejně jako nám, v krvi kolovat krev slavných Keltů.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner