Jak se cítit dobře podle Deepaka Chopry

Šťastný lidéDeepak Chopra je americký lékař, spisovatel, ale také světová autorita v oblasti výživy, zdravého života a osobního rozvoje. Někdy se mu také přezdívá kouč štěstí.

Všichni toužíme v životě uspět a být šťastní. Mnohým z nás se ale často zdá, že se nám to nedaří úplně podle našich představ. Základním pilířem našeho zdraví a spokojenosti je tak propojení mysli a těla a péče o jejich rovnováhu. Jen tak můžeme dosáhnout fyzického uzdravení a duševní pohody.

Mnoho z nás už ví, jak pečovat o své tělo a starat se o něj díky správné výživě a sportu. Jak ale pečovat o svou duši, abychom byli šťastní a nalezli to své štěstí, za kterým se všichni celý život honíme?

V tom nám mohou pomoci rady právě Deepaka Chopry.

Ten nám radí, abychom nalezli sami sebe. Abychom mohli naleznout životní rovnováhu, je velmi důležité, najít si dost času na harmonii a zdraví duše a těla. Velmi dobrou cestou pro uvědomění si sebe sama je meditace.

Právě v meditaci dochází k hlubšímu vnímání sebe sama a můžeme tak snadno zjistit, kdo opravdu jsme. V tomto stavu můžeme nalézt spirituální pochopení, intuici, kreativitu a také představivost a svobodnou vůli.

Právě v meditaci můžeme najít řešení na každý náš problém. Problémy pocházejí ze sevřené mysli. Otevřít se nám ji může podařit pomocí meditace. Ideálně je dobré meditovat třicet minut ráno i večer.

Důležité také podle Deepaka Chopry je pozitivní myšlení. Můžete si myslet, že je to fráze, ale věřte, že není. Na našem myšlení je založena většina toho, co se nám děje. Proto je velice důležité myslet pozitivně. Nelze být samozřejmě pozitivní stále, ale musíme se alespoň snažit, aby bylo pozitivní smýšlení v převaze.

Pokud jste obětí vašich myšlenek, můžete být také obětí vaší minulosti. Jedno výborné indické moudro praví: Používám vzpomínky, ale nedovolím, aby vzpomínky používaly mě.

Z oběti se díky vaší myšlence můžete stát tvůrcem.

Další zásadou je učinit někoho šťastným. Myslíte si, že existuje tajný recept na štěstí? Celé štěstí spočívá v tom, udělat někoho jiného šťastným. Je to nejrychlejší cesta, jak se stát šťastným hned teď. Šťastní lidé tvoří totiž šťastný svět.

Důležitá je v životě člověka i práce. Otázkou je, zda máte ve své práci dostatek příležitostí k tomu, abyste využili vašich silných stránek a váš výkon byl nejlepší. Je důležité najít lidi, kteří sdílí vaše nadšení. Měli bychom se nechat inspirovat a dovolit ostatním, aby se inspirovali námi. Stýkat byste se měli s lidmi, kteří vás mohou nějak obohatit. Je dobré pracovat s lidmi, kteří mají podobné hodnoty jako my.

Důležité také je o sebe pečovat. A to především dostatkem spánku. Musíte si dopřát dostatek času na načerpání tělesných i duševních sil. Udržujte si také zdravou tělesnou váhu. Důležité je dodržovat pestrou a vyváženou stravu. Kvalitní jídlo nezlepšuje jen naše celkové zdraví, ale také náladu.

Pro naše zdraví a spokojenost je důležitá i láska. Proto se zamilujte a nebojte se lásky. Pěstujte zdravé vztahy. Nejen partnerské, ale také osobní, příbuzenské. Čím je můžete zlepšit? Věnovat jim víc pozornosti. Vyslechněte každého člověka, s kterým se shledáte. Oceňte ho, najděte na něm vždy něco hezkého, pochvalte ho. Udělá mu to radost a sám začne vnímat své přednosti. Vzpomene si na to, co jste mu řekli a bude se cítit dobře. I s vámi. Projevujte také lásku ke své rodině, řekněte jim, že vám na nich záleží.

Nezapomínejte také na tělesný pohyb. Je důležité mít dostatek energie pro zvládnutí všech věcí a dosáhnout toho můžete pomocí pravidelného cvičení. Nejen, že posílí vaše tělo, ale pomůže i ke zlepšení nálady. Budete se cítit lépe, protože ze sebe budete mít i lepší pocit.

Milujte se. Mějte sex. Někdy je to jediný druh meditace. Je to prostředek jak uniknout našemu vlastnímu egu. Je důležité ale zažít tu pravou intimitu. To je pak jednota propojení nejen mezi těly fyzickými, ale i mezi dušemi.

Nezapomínejte na lidi ze své komunity. Stýkejte se s lidmi z vašeho okolí, sdílejte s nimi své záliby. Nechte se nakazit pozitivními emocemi. Nejlepší zážitky našeho života většinou vyžadují přítomnost další osoby. Rozšiřujte si okruh přátel.

Změňte přístup k penězům. Utrácejte peníze za zážitky místo věcí. Žijte ve stavu příjemného očekávání na vámi plánované zážitky. Uchovávejte si příjemné vzpomínky. Naučte se darovat. Tím, že někomu něco dáte, se utvrdíte v tom, že sami máte dost.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner