Jak překonat životní krizi a najít motivaci

MotivaceŽivotní krize, které na člověka přicházejí bývají často stěžejním zlomem v životě člověka, ale též startem do nového období. Bohužel někdy i ztrátou mnoha jistot. Lidé v těchto momentech ztrácejí chuť i motivaci k životu.

Kdo je vinen ? Není viny, pouze existuje nepochopení, neschopnost změny a odpuštění. Miliardy lidí a stejně tolik představ, které se v mnohém odlišují. Jak to vyřešit ?

Především pochopením a schopností vidět očima druhých. Věřte, že více je na světě dobra, jen není tolik vidět. Možná proto, že nepřináší tolik „zisku“ materiálního. Být dnes mírumilovný, pravdomluvný, stále neurážející se, snášenlivý a pokorný, znamená být pro mnohé někdy „divným patronem“. To vám však vadit nemusí.

Je pro co žít a proč krize překonávat. Musíme však změnit žebříček lidských hodnot. Mnoho krásných věcí lze nalézt ve světě, jen je vidět. Máme stále koho mít rádi a kdykoliv šanci děj své bytí změnit. Rozhlédněte se kolem sebe a podívejte se do očích svých nejbližších. Nevidíte tam náhodou rozhřešení či pochopení ?

Láska je určitě dobrým hnacím motorem k životu. Máme je v sobě všichni. Život je prostě boj. Chcete-li se naučit plavat, také to stojí úsilí. Jestliže potřebujete znát cizí řeč, musíte se jí naučit. Nic nepřijde samo. Potřebujeme jít životu naproti. Zajisté se dostanete do situací, které se vám zdají bezvýchodné, ale vězte, že i tyto situace vás mohou povzbudit. Žel někteří lidé propadají raději beznaději a skepsi, i když není chyba vždy na jejich straně. Pomoc je pak závislá na přátelích, rodině, a v neposlední řadě i na společnosti, v které žijeme.

Někdy je mi smutno, když vidím snahu některých jedinců o překonání překážek a ono nepřichází. Otázka „proč ?“ zůstává často nezodpovězena nebo nebývá odpověď postřehnuta. A tak lidé dále trpí pod nánosem depresí či falešných představ.

Důležité je věřit, že cestička k vykročení za novým životem se najít dá. Sice potom po ní kráčíme s bolestí v srdci, ale i ta se časem utlumí a zbude jen šrám na srdci. To k životu patří.

Učíme se úspěšně mluvit, chodit, pracovat….Co kdybychom se naučili v míru a klidu žít jeden pro druhého ?

Dnes je pro mnohé motivací přežití, pro jiné peníze, děti, majetek, láska, náboženství, partner a další. Co si vyberete vy ?

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner