Hrady a zámky, kde straší VIII. díl: Hrad Adršpach

Hrad Adršpach, respektive jeho zříceninu je možné navštívit na severním okraji Teplicko-adršpašského skalního města. Z hradu dnes zbylo jen málo pozůstatků, protože byl hrad zbořen.

Zvláštností je, že písemné záznamy o vzniku tohoto hradu chybí. Jeho vznik se proto předpokládá na roky 1320 – 1330. Také se předpokládá, že hrad postavil Jan Lucemburský a hrad měl jeho postavení zajišťovat i v pohraničí. O hradu se píše v souvislosti s Hanušem z Adršpachu. Roku 1381 hrad drží Hynek z Náchoda. Roku 1430 hrad osidlují husité. O šest let později je hrad navrácen pánům z Dubé. Z hradu se často konaly výpady na Slezany, kteří se v roce 1447 rozhodli hrad vykoupit a zbořit. Tímto způsobem hrad Adršpach zanikl. I tak se však některé jeho části zachovaly a hrad se dá i dnes bez problémů navštívit.

Na místech Zkamenělých měst, která hrad z části obklopují, měla v dávných dobách stát dvě města. V těchto městech bydleli Češi a nepřítel, pokud chtěl proniknout na naše území, musel pouze touto cestou. Země byla totiž obklopená nepropustnými horami a lesy. Nebylo tak výjimkou, že obyvatelé měst za určitou odměnu nepřítele do země vpustili. Nepřítel pak napáchal v zemi velké škody. Jednou se však už na tyto města rozhněval i sám bůh našich předků a nařídil, ať tedy obě města zkamení. Jen to dořekl, celé město, lidé, zvířata, domy a všechny věci okolo – zkameněly. Když nastal čas a staroslovanští bohové z naší země odcházeli, zapomněli odčinit tento trest a zkamenělá města zde stojí dodnes. Dnes zarostla lesy, trávou a křovím a dodnes dávají najevo, že kdo zradí vlastní zemi, draze za to zaplatí.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner