Hrady a zámky, kde straší VI. díl: Hrad Houska

Hrad HouskaHrad Houska je opředen mnohými tajemstvími a dodnes není jasné, proč byl hrad postaven a k jakému účelu.

Před hradem stála na jeho místě konstrukce ze dřeva. Psalo se 9. století a teprve později se ze dřeva stal kamenný hrad. Vévoda Pšovanů tento hrad věnoval svému synovi, ten se jmenoval Houska. Odtud pochází původní název hradu.

Během let 1270-1280 Přemysl Otakar II. nechal hrad přestavit na nedobytný a jeho účelem bylo chránit okolní panství.

Hrad vlastnilo několik majitelů a to hradu moc neprospívalo. Za druhé světové války využívala hrad německá armáda. Hrad byl po rozsáhlých opravách roku 1999 zpřístupněn veřejnosti.

Nejmystičtější na celém hradu je jeho hradní kaple. Nachází se uprostřed stavení. Její zdi jsou vlhké a porostlé lišejníky. Podle pověsti, na místě kde stojí kaple, byla dříve průrva do pekla. Lidé na tomto místě postavili kapli, aby čerty zahnali. Mnoho otázek vyvolává, proč se na bezvýznamný hrad sjížděli velice významní čeští páni. Pokud si na hradě pořídíte fotky, říká se, že nevyjdou dobře.

Na hradě se nachází i keltský znak, který je starší, než samotný hrad. Nikdo neví, kdo jej namaloval a proč a navíc hrad vždy vlastnili jen křesťané.

Velice zajímavou událostí je návštěva Karla Hynka Máchy, který na hradě strávil jednu noc. Ve svém dopise jednomu příteli tuto noc popsal takto – prý se mu zjevila dívka Dído a ukazovala mu kouzelnou krabičku s obrázky, které se v krabičce pohybovaly. Mácha se jí ptal, co ukazují a ona mu odpověděla, že hrad Housku v roce 2006. Mácha viděl mnoho lidí, kteří jdou na hrad a přijíždí příšerami se svítícíma očima. Dnes si toto zjevení vysvětlujeme, že kouzelná krabička byla kamerou a příšerami byly auta. Říká se proto, že na tomto hradě možná existuje časová smyčka a člověk tak dokáže cestovat v čase.

Na hradě se také v 17. století usadili švédští vojáci. Ty vedl Oront, černokněžník. Jelikož banda loupila a plenila okolí, místní se rozhodli, že s ním skoncují. Nastražili proto lest, nechali si odlít speciální kuličky a těmi ho zastřelili. Podle pověsti černokněžník dodnes bloudí na hradě a hledá svou černou slepičku nesmrtelnosti, kterou dostal od ďábla a která ho má vysvobodit.

Hrad Houska také souží nedostatek vody. Prý za to může čert, který se usídlil ve studni a ucpal všechny prameny.

Mapa: Hrad Houska

Mapa, Hrad Houska

Autor obrázku: Soubor: Burg_Houska.jpg, licence: Creative Commons
SMS Věštba
SMS Výklad / banner