Vstupujeme na hoře Blaník do jiného časoprostoru?

Malý BlaníkUž od keltských dob se u nás šíří legendy o magickém vrcholku Blaníku. Dějí se zde podivné věci. Jsou vidět světla, přízraky, slyšet divné zvuky. Lidé se bojí tudy jít navečer a co teprve v noci! Co se na tomto magickém místě vlastně děje?

Pozor na přízraky a světla

Farář z nedalekého Pravonína v roce 1734 odpřísáhne, že „za úsvitu a soumraku slýchává od Blaníku troubení a bubnování.“ Svolávají se tu snad blaničtí rytíři k útoku? Jiný farář, tentokrát z Louňovic pod Blaníkem, tehdy vídá po lesích přízraky, které se tu potulují. Nemluvě o velmi záhadném zmizení několika lidí. Ztrácejí se v hoře. Ve chvíli, kdy se znovu objeví, myslí si, že byli pryč pouhých pár hodin. Kalendář ale přitom naměří několik let. údajně se prý jeden strávený uvnitř tajemné roky rovná celému roku na zemském povrchu. Každopádně existuje jedno z nezpochybnitelných svědectví o tajemném působení hory.

Propadne se do nitra

Roku 1868 se připravují základní kameny pro stavbu Národního divadla. Akce se účastní i kamenický pomocník Václav Podbrdský. Zakladatelé Národního divadla chtějí i kámen z bájné hory. Při odstřelu horniny pro tento základní kámen kulturního svatostánku v roce 1868 se ale Podbrdský propadne někam do nitra hory. Jeho spolupracovníci zjistí, že po něm není ani vidu, ani slechu a prohlásí ho za mrtvého. Sám kameník prý stráví uvnitř 18 hodin, a když se vrátí na povrch, najednou vidí, že uběhlo neuvěřitelných 18 let.

Cesta do jiné dimenze

Lidem na potkání vypráví, že se potkal s rytíři i s mrtvými českými panovníky. Jedna hezká dívka mu pak prý poradila, aby na Zemi vypověděl, co všechno uvnitř hory zažil. Nakonec Václav dokonce podá k soudu žalobu na to, že mu nebyla vyplacena jeho kamenická mzda. Nejde o žádný podfuk. Václavovu totožnost potvrdí lidé, kteří ho znají. A výmysl to zřejmě opravdu není. Když líčí své zážitky jako hučení v hlavě, či barevné vidiny – velice podobné zážitky mají lidé při vstupu do časoprostorové brány. Nachází se snad v Blaníku energetická anomálie, která toto umožňuje? Možná tuto záhadu Blaníku jednoho dne rozluštíme.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner