Geopatogenní zóny – místa, která ovlivňují náš život

Atlas světaGeopatogenní zóny znali už staří Číňané před 4000 lety a označovali je za tzv. dračí žíly. Jedná se o zóny na zemi, kde se nacházejí různé podzemní toky vody, nebo různé geologické anomálie, například různá zvrásnění, nebo zlomy, také sem spadají místa, která jsou radioaktivní). Jako zóny uměle vytvořené, se označují místa, kde je příliš vysoká koncentrace elektromagnetického smogu ze záření z počítačů, mobilů a jiných elektronických spotřebičů.

Určit tuto geopatogenní zónu se dá lehce naučit. Existují také různí lidé, jako jsou senzibilové, které pomocí svých virgulí či kyvadel dokážou tyto zóny ihned určit. Ke spolehlivému určení těchto zón nám ale také mohou být velice nápomocna zvířata. Jelikož tyto místa vydávají infrazvuky, které jsou lidským uším neslyšitelné, některá zvířata by si na tyto místa nikdy nelehla.

Například pes se svým výborným sluchem se těmto místům vyhýbá, avšak také jsou schopni na nich přebývat, pokud na nich následují svého pána. To jim však může působit různé nemoci jako lidem, kteří na těchto zónách spí. Za to kočka tyto místa přímo vyhledává. Láká ji tento zvuk, protože ji připomíná předení a tak se ji na těchto místech líbí. Proto se doporučuje nepořizovat si pracoviště ani postel na místa, na kterých tráví kočka většinu svého času.

Avšak i miminka dokážou rozeznat tyto místa a špatně se jim na nich spí. Následně neustále v noci pláčou, nebo mají problémy se spaním. Také mohou být náchylnějším k nemocem.

Špatné zóny se dají úspěšně odstínit tak, aby neměli negativní vliv na váš organismus. K tomu je dobré následovat rady čínského starého učení Feng Shui a vědět, kde a jak rozestavit jaké věci.

Důkazem, že tyto místa skutečně existují a mají negativní vliv na lidské zdraví, jsou mnohačetné případy, kdy lidé trpěli různými nemocemi, bolestmi, alergiemi a astmaty, špatným psychickým stavem a kdy poté, co změnili zóny ve svém domově, všechny negativní účinky zmizely.

Geopatogenní zóny - odkazy:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner