Enioanatomie

Jemnohmotná těla

To, že lidé zkoumají fyziku, je nedílná součást lidského bytí. Vše, co je fyzické a co je vidět, se děje, podrobuje důkladnému zkoumání. Tímto hmotným světem se zabývá několik věd. Dnes se dokonce dějí zkoumání nejjemnějších hmot, světla, energií, mikročástic a energetických polí. Zkoumají se dokonce aury rostlin, zvířat i lidí. Probíhá výzkum anatomie jemnohmotných těl člověka. Jde o duševní, duchovní, PSI-fenomenální a božské vlastnosti. Výsledky, které se z výzkumu získají, mohou lidem značně ulehčit život.

Člověk sestává ze dvou základních aspektů. Ten první je duchovní a druhý je hmotný. První existuje pouze, pokud existuje druhý a naopak. Každý člověk tyto aspekty vnímá. Postupně však dochází k jejich oddělování a projevuje se to například esoterikou, biomedicínou, duchovní medicínou a jinými.

Právě energoinformační vědy (enio) mohou tyto poznatky, které z této oblasti mají, vysvětlit. Právě obory, které se těmito poznatky zabývají, se nazývají např. eniopsychologie, biomedicína, eniologie a další se začínají rychle rozvíjet. Tyto vědy zkoumají člověka z pohledu informačně-energetického původu. Právě enioanatomie se stává výukovým a vědeckým předmětem. Ten zcela radikálně mění názor na všechna jemnohmotná těla člověka.

Tento obor je na světě znám více jak 7 tisíc let. Byly vydány čtyři monografie, které pojednávají o funkční anatomii čaker, informačně-energetických kanálů, ale také o jemnohmotných tělech, o jejich stavbě, formě, struktuře, funkci a principu fungování. Jemnohmotná těla jsou v enioanatomii pojmenována.

Tyrkysová, červená, fialová

Enioanatomie pomohla vysvětlit podstatu několika nevysvětlitelných skutečností. Mezi ně patří právě symbióza fyzického těla s jemnohmotnými těly. Jedno nemůže existovat bez druhého a naopak, Tím se vysvětluje, i pokud se dlouhodobě jedno nebo druhé od sebe odpojí, nastává smrt těla fyzického.

Život je věčný, projev člověka v podmínkách Země jde pouze za symbiózy biologické a informačně-energetické formy života.

Enioanatomie v podstatě připouští minulé a budoucí životy. Lidské tělo se rodí, vyvíjí a možná i během svého vývoje tisíckrát umírá, dokud se nesejde v určité harmonické dokonalosti.

Také vlastnosti a individuálnosti a charakter jsou ovlivněny jemnohmotnými těly. Během jednoho lidského života se člověk může seberealizovat, dosáhnout integrálního vývoje, harmonie své osobnosti, vztahů s ostatními i vesmírem.

Také enioanatomie dokazuje, že lidé mohou žít bez nemocí, mohou zpomalit proces stárnutí a prodloužit si tak život. Také dosáhnou takového stavu, že jsou schopni sebe a své okolí uzdravovat. Dokonce i živočichy a přírodu, aniž by porušili vyvážený stav přírodních živlů.

Lidé také mohou zrychlit svou výchovu a výuku. Mohou lépe poznat svět a dosáhnout integrálních zákonů vývoje člověka. Mohou tak dosáhnout apriorních znalostí.
Je tedy možné, že jemnohmotná těla souvisí i s osobními prostory a tzv. intimní zónou. To znamená, že nám je například nepříjemné, pokud například někdo cizí stojí buď pár centimetrů, či metrů od nás.

Enioanatomie je zvrat, který přinesl nové objevy, poznatky a dokonce popisuje jemnohmotná těla na dočasná a věčná a přiřazuje jim i různé barvy.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner