Energetické oslabení míst

Každé místo má svou atmosféru, obklopuje ho jeho vlastní melodie, specifické pachy, které se mění v každé ulici. Energie místa mění stín i slunce. To všechno jsou věci, které ovlivňují místa, ve kterých se pohybujeme.

Pokud se pohybujeme ve vůních prostoru, v prostoru plných zvuků, pohybujeme se v říši své duše. Ale stejně jako jsou pozitivní faktory, které ovlivňují atmosféru míst, jsou i ty negativní, které mohou oslabovat.

Mezi ně patří například spotřeba. Velká městská centra jsou plná pěších zón, která se změnila v nákupní trasy. To může snížit naši vitalitu. Jde o spotřební způsob života a ve spotřebě nevzniká nic nového. Žádný nový život. Jde tu pouze o výměnu energie, ale už ne o zvyšování kvality našeho života.

Cestovní ruch také ovlivňuje mnohá místa. Turisté konzumují atrakce určitých míst. Nejsou to poutníci, kteří ze sebe přišli něco vydávat. Přišli něco spíše brát a nasávat. Hluboko ve vnitru je však v opravdových cestovatelích přání duchovně se spojit s místem, které navštívili. I to se může projevit v jejich skutcích.

Pozor na reklamy

Reklamy a billboardy, jejichž účelem je upoutat pozornost, se řídí jen jedním zákonem feng-šuej, energie se směřuje tam, kam se soustřeďuje pozornost. Proto můžeme mít někdy pocit, pokud se projdeme městem, kde na nás na každém rohu číhá reklama, že jsme úplně energeticky vyšťavení. I když se záměrně na reklamy nebudete dívat, stejně vám budou brát energii. Vše se totiž děje podvědomě. Hodně reklamních sloganů je negativně zabarveno a vybuzuje tak rovinu instinktů.

I barvy ovlivňují energii míst. Některé barvy jsou nám příjemné, jiné jsou nepříjemné. I u reklam jsou využívány syté a křiklavé barvy, aby zaujaly. Může tak vzniknout předráždění smyslového vnímání. Člověk od přírody reaguje spíše na subtilní podněty, a proto mohou silné podněty snížit schopnost je prožívat. Náš limbický systém reaguje na silné podněty obranou a úzkostmi.

Osvětlení také hraje velkou roli v energii míst. Díky pouličnímu osvětlení totiž prožíváme rytmus střídání dne a noci méně intenzivně. Ostrá světla nás připravují o kouzla stínů. Hry se světlem však dokážou způsobit mnoho.

I vodní toky, pokud mají zákruty, prodlužují tak svou cestu a vydávají více energie do okolí než regulovaný tok. Vlivem nepravidelných břehů a mělčin se energie vody předává do okolí, měst a vesnic. Řeky s meandry působí tedy vitálněji.

Rušivá moc bank

V zemi jsou vedeny různé podzemní systémy jako kanalizace, rozvody vody, elektrické kabely a podzemní dráhy. To všechno jsou rušivé faktory pro energetická pole.

Také využívání ploch velmi ovlivňuje energii míst. Díky velkému počtu aut a obchodu je značná část naší země zabetonována silnicemi a parkovišti. Existuje tak velká část země, která už nemá spojení s vesmírem a nemůže dýchat. Parkoviště také mají vlastní atmosféru, v noci působí mrtvě a přes den je oživuje odpočívající energie. I když se to nemusí zdát, energie parkovišť působí negativně.

Okolní zvuky i hluky velmi ovlivňují atmosféru míst. Hluky ze silnic snižují dobrou energii. Vysílače ze sebe vypuzují elektrosmog, takže i vysílače působí negativně na své okolí.

Soustředěnou moc, kterou dříve představovaly paláce, dnes představují budovy pojišťoven a bank, které na sebe vážou energii. Její ztělesnění ve vysokých a honosných stavbách může vyvolat úzkost a obavy.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner