Devět očistných dechů II. díl: Zelené světlo

První tři dechy jsou rozděleny zvlášť pro muže i ženy.

Muži zvedají pravou ruku a dotýkají se palcem kořene prsteníčku. Prsteníčkem si ucpou pravou nosní dírku a levou vdechnou zelené světlo (v představách zelené). Poté pravým prsteníčkem ucpou nosní dírku levou a zcela vydechnou pravou. Zopakují na tři nádechy a výdechy.

Ženy zvedají levou ruku a dotýkají se palcem kořene prsteníčku. Prsteníčkem si poté ucpou levou nosní dírku a pravou nosní dírkou vdechnou zelené světlo. Poté levým prsteníčkem ucpou pravou nosní dírku a zcela vydechnou levou. Zopakují tři nádechy a tři výdechy.

Při každém výdechu je potřeba si představit, jak z bílého kanálu odcházejí ve formě světle modrého vzduchu, veškeré potíže, které byly spojeny s mužskou silou. K nim také patří onemocnění, které souvisí se vzdušnou energií a s překážkami spojenými s minulostí.

Další tři dechy pro obě pohlaví: je potřeba vystřídat nosní dírky a vše zopakovat třikrát. Při každém výdechu je potřeba si představit, jak z červeného kanálu odcházejí ve formě světle růžového dechu, všechny potíže spojené s ženskou silou. Spadají sem onemocnění, které souvisí se žlučí a překážkami, které jsou spojeny s budoucností.

Poslední tři dechy pro obě pohlaví:

V klíně se položí levá ruka na pravou, dlaněmi vzhůru. Oběma dírkami vdechneme ozdravné zelené světlo. Představte si, jak se zelené světlo pohybuje bočními drahami směrem dolů k místu spojení, kde se setkává se středním kanálem v jeho základně. S každým výdechem si představujte energii, jak stoupá středním kanálem a poté ven otvorem na temeni hlavy. Třikrát se poté nadechněte a vydechněte. Při každém výdechu si představte, jak z vás prostřednictvím otvoru na temeni hlavu a to ve formě černého kouře, odchází všechny nemoci, které jsou spojeny s nepřátelskými duchy. K těmto onemocněním patří ta, která jsou spojena se zahlcením organismu a s překážkami, které se pojí s přítomností.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner