Děti - oběti krize ?

Maminka s dítětemNedávno jsem četl článek o nízké porodnosti v České republice. Jaké překvapení. Upřímně si řekněme, dalo se to čekat. Již staří Římané věděli, že fungující rodina je základem státu.

A současnost ? Rozvodovost za poslední desetiletí láme rekordy a podpora rodiny státem se též s nedostatkem financí snižuje. Takže budoucnost nic moc. Proto se není třeba divit různým prognózám o stárnutí a postupnému ztenčování lidské populace, tedy alespoň té evropské či americké.

A děti ? Ty jsou nejen budoucím základem státu, ale i obrazem naší společnosti. Jejich narození je příslibem budoucího trvání společnosti. A z hlediska vztahů nelze děti ničím nahradit, protože jen dětské upřímné oči, jejich pláč a úsměv drží mnoho rodičů pohromadě a dovoluje jim připomenout si, že i oni byli dětmi.

Budoucnost společnosti

Ano jsme sice dospělí, ale zeptejme se sami sebe - kdo nám dá jistotu budoucnosti společnosti ? Kdo nám připomene dobu lásky, něhy, soucitu a pohlazení ? Jen dětská duše. Děti by navíc měli být plody lásky a to samo o sobě hovoří za vše. Pokud strom lásky nepřináší ovoce, tak je k ničemu.

Je smutné, když dnes slyšíme od některých mladých lidí, že dítě je pro ně finanční zátěž. A o dvou nebo více dětech, kterých je potřeba k udržení populace ani nemluvě. Ano, mládež má z části pravdu, bohužel. V současné době je mít více než jedno dítě náročné. Není to však pouze chyba jejich smýšlení. Je to chyba nás všech, respektive celé společnosti. Lidé totiž postupně a nenápadně vyměňují dětskou přítomnost za materiální požitky a osobní úspěchy.
Samozřejmě se to netýká všech lidí, ale všeobecně to k tomu ve společnosti směřuje. Děti se stávají záležitostí finančního rozhodování. Ano, je třeba chovat se rozumně, leč společnost bez potřebných dětí je dopředu odsouzena k zániku. A když už ne celá společnost, tak alespoň ta část národů, kterých se to týká.

Je to nešťastný projev lidské krátkozrakosti, protože žádný materiální požitek nenahradí lásku a oddanost, kterou vám děti dají.

Měli bychom se všichni zamyslet. Zamyslet nad výstražnými čísly statistik a udělat vše proto, aby ze světa nevymizel člověk a s ním i to nejkrásnější, co můžeme svým přičiněním stvořit – dětskou duši.

Zkusme změnit hodnoty lidského žebříčku a dejme na první místo lidský život, který přichází na svět v podobě krásných a upřímných dětských očí neboť i vy jste stále malé děti, které vyrostly v dospělé jedince, dospělé tělem, ale ne duší.

Nepřehlédněte:

SMS Věštba
SMS Výklad / banner